ZDIS

Novice in obvestila iz strokovne službe ZDIS

Pripombe na drugi predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V skladu s pozivom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, objavljenem na spletni strani www.mddsz.gov.si v danem roku odprte javne razprave Zveza delovnih invalidov posreduje naslednje pripombe in predloge glede predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:4. člen

Predlog: doda se 5. odstavek, ki glasi:
»Pravica do nadomestil na podlagi invalidnosti se odmerja in izplačuje v neto zneskih, ki v Republiki Sloveniji ni obdavčen.«

ZDIS in Terme Čatež

Čatež, 23.1.2007 - Pozdravil sem udeležence informativnega sestanka (30 udeležencev) Projektnega sveta ZDIS glede projekta »Občina po meri invalidov« in jim zaželel veliko konstruktivnega dela.

Pomurje na MDI Ljutomer; MDI Murska Sobota; Radenci; MDI Gornja Radgona

Ljutomer, 16.1.2007 - S sekretarko ZDIS, mag. Tanjo Hočevar sva se udeležila KOO Pomurje, kjer sva odgovarjala na vprašanja udeležencev. Hkrati sem si ogledal tudi prostore MDI Ljutomer.

DI Izola, DI Piran in Portorož

Izola, 11.01.2007 - S sekretarko ZDIS, mag.Tanjo Hočevar sva se v Izoli sestala z izvajalcem vzdrževalnih del v Izoli. Ogledala sva si 4 apartmaje, kjer se trenutno opravljajo vzdrževalna dela. Dogovorili smo se tudi še za barvanje/osvežitev podbojev in vrat vseh apartmajev.

Izjava za javnost ob sprejemanju konvencije OZN

Prva konvencija o človekovih pravicah, ki naj bi jo podpisale Evropske skupnosti

Evropski invalidski forum

Sporočilo za javnost

EU-25 se z novo konvencijo ZN zavezuje k varovanju človekovih pravic invalidov

Generalna skupščina Združenih narodov bo jutri v New Yorku uradno sprejela Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.

Izjava za javnost Sveta vlade Republike Slovenije za invalide ob dnevu invalidov

Izjava za javnost Sveta vlade Republike Slovenije za invalide ob 3. decembru - dnevu invalidov.

Poslanica ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov

Spoštovani,leta 2006 se bomo nesporno spominjali po nadaljnem razvoju slovenska
invalidskega varstva, vendar pa smo hkrati ponovno doživeli tudi nekaj
izjemno neprijetnih dogodkov. Z vidika delovanja invalidskih organizacij je
seveda najpomembnejše ohranjevanje obstoječega javnega financiranja
življenjsko pomembnih posebnih socialnih programov za invalide, ki je letos
ugodno potekalo, hkrati pa smo lahko tudi zelo zadovoljni s predlogom Vladne
delovne skupine, ki pripravlja takšno dopolnitev obstoječega zakona o
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki še naprej zagotavlja naše
stabilno, trajno in avtonomno financiranje.

Letošnje evropsko geslo mednarodnega dneva invalidov poudarja mladost,
prihodnost in enakopravnost, zaradi česar smo v našo poslanico za slovensko
javnost vključili poudarke na vsebinah, ki so smiselno vodilo za naša
hotenja in prizadevanja v prihodnjem letu 2007. K temu se pridružuje tudi
Evropski invalidski forum (EDF - European Disability Forum) s svojo 10.
obletnico delovanja, katero bomo tudi v Sloveniji organizirano obeležili,
kajti ambicije slovenskih invalidov za sedanjost in prihodnost so tesno
povezane z oblikovanjem in uveljavljanjem evropske invalidske politike.Leto 2007 je v EU tudi razglašeno za leto enakih možnosti in ta vsebinski
okvir je tista priložnost, ki jo moramo slovenski invalidi izrabiti, da
opozarjamo na izstopajoče primere diskriminacije posameznikov zaradi
invalidnosti, saj obstaja veliko realnih možnosti, da se jih odpravi.Najlepše pozdravljava.Boris ŠuštaršičŠtefan KušarŠtefan Kušar, univ. dipl. teol.

Glavni tajnik

NSIOS - Nacionalni svet

invalidskih organizacij SlovenijeNational Council of Disabled People`s Organisations of SloveniaLinhartova 1

SI - 1000 Ljubljana

Slovenia

tel +386 (0)1 430 36 46

fax +386 (0)1 430 36 47

ZPIZ

16.11.2006 - Poglavitna točka dnevnega reda 12. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bila uskladitev pokojnin in drugih dajatev v novembru 2006. Po izračunih je bil dvig za 1 %, kar za nazaj pomeni 10 % dodatek k novemberski pokojnini. Naslednji dvig se realno pričakuje v februarju.

V Portorožu so se pričeli XII: dnevi Sociakne zbornice. Popoldan sem vodil delavnico na temo – Forum delodajalcev.

Miran Krajnc

Razpečuj vsebino