Zloženke ZDIS

  1. Brezplačna pravna pomoč (PDF)
  2. Informativna in založniška dejavnost (PDF)
  3. Ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah (PDF)
  4. Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov (PDF)
  5. Psihosocialna rehabilitacija (PDF)
  6. Rekreacija in šport – ohranjanje psihofizičnih sposobnosti (PDF)
  7. Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje (PDF)
  8. Socialno vključevanje invalidov (PDF)
  9. Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje (PDF)
  10. Usposabljanje za aktivno življenje in delo (PDF)
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Brezplačna pravna pomoč
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Informativna in založniška dejavnost
 
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov
 
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Psihosocialna rehabilitacija
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Rekreacija in šport - ohranjanje psihofizičnih sposobnosti
 
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Socialno vključevanje invalidov
   
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje
Klikni na povezavo za ogled zloženke
Usposabljanje za aktivno življenje in delo