Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Seja projektnega sveta ZDIS

Projektni svet ZDIS za »Občino po meri invalidov« je obravnaval vlogi dveh društev invalidov, ki sta se v letu 2024 prijavili na razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. To sta: DI Koper za mestno občino Koper in MDDI Celje za mestno občino Celje. Člani so skrbno pregledali dokumentacijo in bodo nadaljevali s postopki v skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«

Usposabljanje oseb iz DI, ki prvič delajo poročilo v aplikaciji FIHO

ZDIS se je že v lanskem letu pri planiranju odločila, da bo organizirala dodatno usposabljanje za osebe, ki se prvič srečujejo z aplikacijo FIHO. In letos, pri pripravil poročila, smo to ponovili. Udeležence smo vodili korak za korakom skozi aplikacijo in razjasnili posamezne dileme pri pripravi poročila

Fotografije: ZDIS

Parašportnik leta 2023

Prireditve Zveze za šport invalidov – SPK »Parašportnik leta 2023« so se v imenu ZDIS udeležili: Peter Bršek, predsednik ZDIS, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Franc Boljte, ki je kot predstavnik ZDIS v NO ZŠIS – SPK.

Parašportnica leta 2023 je Leja Glojnarič; parašportnik leta 2023 pa je Franček Gorazd Tiršek.

Aktivi

Vsakoletno srečanje predsednikov in vodij aktivov ZDIS se je pričelo s predavanjem Sanje Jablanović: Pregled aktualnih pravic za delovne invalide.

Sestanek mentorjev delavnic ZDIS

Na ZDIS so se sestali mentorji, ki bodo v letu 2024 izvajali delavnice v okviru PSP »Dnevni centri, klubi« na državni ravni v Radencih in Izoli.

Peter Bršek, predsednik ZDIS in Romana Vidrih, strokovna delavka ZDIS sta na sestanku predstavila namen, cilje in način izvajanja delavnic. Mentorji pa so predstavili svoj program, ki so ga pripravili za udeležence. Med seboj so si izmenjali tudi izkušnje iz preteklih delavnic in pokazali izdelke, ki jih delajo.

 

Obisk predsednika ZDIS na FIHO

Peter Bršek, predsednik ZDIS je na začetku leta obiskal FIHO in se Borutu Severju, direktorju FIHO zahvalil za sodelovanje in izredno finančno pomoč za naše invalide, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah. Pogovarjala sta se tudi o sofinanciranju FIHO v letu 2024 in pripravi poročil za FIHO za leto 2023.

 

Na sestanku sta bili prisotni tudi Breda Oman, generalna sekretarka FIHO in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

Božično novoletni koncert policijskega orkestra

ZDIS se je odzvala na povabilo na božično novoletni koncert policijskega orkestra. Z njimi je zapela tudi Raiven, s plesom pa nas je razveselil plesni par.
 

Fotografije: ZDIS

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Invalidi, ki prostovoljno delajo na DI so se v velikem številu udeležili zadnjega usposabljanja ZDIS v letošnjem letu. Teme so bile zanimive in uporabne za vsakodnevno življenje in delo z ljudmi: Pravice v zvezi z dedovanjem; Komunikacija in odnosi. Poleg tega pa so DI iz 9 KOO pripravila razstavo izdelkov svojih članov na temo »Zimska pravljica«. Čudoviti izdelki in inovativne ideje invalidov so pričarale nepozabno popoldne udeležencem usposabljanja za aktivno življenje in delo.

Razpečuj vsebino