Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Psihosocialna rehabilitacija invalidov v Termah Olimje

Aktivno sodelovanje v programu je zaznamovalo skupino invalidov na posebnem socialnem programu Psihosocialne rehabilitacija v Termah Olimje. Poleg strokovnih predavanj, delavnic, zdravstvenih terapij in rekreacije, so navezali medsebojne stike. V petek se je udeležencem na delavnici mag. Bojane Drev »Krepitev osebne moči in sodelovanja – Kako reči DA sebi in krepiti svoje vire moči» pridružila sekretarka ZDIS, mag. Tanja Hočevar.  

 

Fotografije: ZDIS

Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov v Radencih

ZDIS je izvedla prvo letošnje usposabljanje za aktivno življenje in delo: za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov.

Seja projektnega sveta ZDIS

Projektni svet ZDIS za »Občino po meri invalidov« je obravnaval vlogi dveh društev invalidov, ki sta se v letu 2024 prijavili na razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. To sta: DI Koper za mestno občino Koper in MDDI Celje za mestno občino Celje. Člani so skrbno pregledali dokumentacijo in bodo nadaljevali s postopki v skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«

Usposabljanje oseb iz DI, ki prvič delajo poročilo v aplikaciji FIHO

ZDIS se je že v lanskem letu pri planiranju odločila, da bo organizirala dodatno usposabljanje za osebe, ki se prvič srečujejo z aplikacijo FIHO. In letos, pri pripravil poročila, smo to ponovili. Udeležence smo vodili korak za korakom skozi aplikacijo in razjasnili posamezne dileme pri pripravi poročila

Fotografije: ZDIS

Parašportnik leta 2023

Prireditve Zveze za šport invalidov – SPK »Parašportnik leta 2023« so se v imenu ZDIS udeležili: Peter Bršek, predsednik ZDIS, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Franc Boljte, ki je kot predstavnik ZDIS v NO ZŠIS – SPK.

Parašportnica leta 2023 je Leja Glojnarič; parašportnik leta 2023 pa je Franček Gorazd Tiršek.

Razpečuj vsebino