Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

KOO Dolenjska in Bela krajina

MDI Novo mesto je bilo gostitelj seje KOO Dolenjske in Bele krajine. Podrobno so pregledali dosedanji poslovnik o delu KOO in vnesli določene spremembe na podlagi novega Statuta ZDIS. Pri obravnavi osnutka statuta za DI so izpostavili dileme iz svojih DI, na katere so dobili pojasnila s strani vodje delovne skupine Franca Boljteta.

 

Avtor: ZDIS

Avtor fotografij: ZDIS

KOO Celjska

V Topolšici so se zbrali predstavniki DI KOO Celjske. Posodobili so poslovnik o delu KOO. V nadaljevanju so obravnavali osnutek statuta za DI in v razpravi dobili pojasnila na zastavljena vprašanja. Aktivno delo vseh prisotnih in prijetno vzdušje je pripomoglo k zadovoljstvu vseh udeležencev.

 

Seja KOO Podravje

V poslovnih prostorih MDI Lenart je bila seja KOO Podravje, kjer so pripravili predlog poslovnika o delu KOO za potrditev na UO ZDIS.

Osnutek statuta za DI so predstavili: Franc Boljte, vodja delovne skupine za pripravo osnutka statuta za DI; Srečko Matkovič, podpredsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

Seja KOO Gorenjske

Seje KOO Gorenjske so se udeležili predstavniki vseh DI, razen MDI Domžale. Prenovili so poslovnik o delu KOO, v skladu s statutom ZDIS. Ob predstavitvi osnutka statuta za DI so dobili odgovore na vprašanja v zvezi s spremembo svojega statuta. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju in prijaznem, prijateljskem klepetu.

S strani ZDIS so se seje KOO Gorenjske udeležili: Srečko Matkovič, podpredsednik ZDIS; Franc Boljte, vodja delovne skupine za pripravo osnutka statuta za DI in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

 

Avtor: ZDIS

2. seja komisije za socialne in zdravstvene programe

Komisija za socialne in zdravstvene programe, ki jo sestavljajo: Jožef GJEREK, predsednik; Tanja ŽAVCER, članica in Dušan DERGANC, član, se je sestala že na svoji 2.seji. Na dnevnem redu je bila Analiza koriščenja kapacitet ZDIS v preteklem letu, Oblikovanje predloga za sofinanciranje PSP Ohranjevanje zdravja, rehabilitacijskega programa in programa ustvarjalnih delavnic ter obravnava prošnje za preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju.

 

Avtor fotografij: ZDIS

Rekreacija in šport

Komisija za rekreacijo in šport je v sestavi: predsednik Franc BOLJTE in člana Janez ZELNIK ter Blaž DVORNIK na svoji konstitutivni seji obravnavala Poslovnik in naloge za mandatno obdobje 2022 – 2026. Prisoten je bil tudi predstavnik izvajalca PSP Rekreacija in šport, Ciril Podbregar.

Avtor: ZDIS
Avtor fotografij: ZDIS

PSP "Psihosocialna rehabilitacija" Bioterme, Mala Nedelja 13. - 19.11.2022

Foto utrinki iz psihosocialne rehabilitacije v Biotermah Mala Nedelja od 13 do 19.11 .2022!

PSP "Psihosocialna rehabilitacija" Dolenjske Toplice, 20. - 26.11.2022

V okviru posebnega socialnega programa je v Dolenjskih Toplicah od 20. do 26. novembra 2022 potekala »Psihosocialna rehabilitacija«. Rehabilitacije so se udeležili zaposleni in brezposelni invalidi iz različnih krajev Slovenije.

 

Avtor: ZDIS
Avtor fotografij: ZDIS

PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2022

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in  za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Razpečuj vsebino