Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

16.09.2021; Usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani, po sklepu UO ZDIS, izvedla usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019.

Usposabljanja so se udeležili: MDI Šaleške doline; MDI Škofja Loka; DI Zagorje ob Savi in DI Mežiške doline.

Teme usposabljanja, ki sta ga vodila Drago Novak, predsednik in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka:

15.09.2021 Informativni sestanek za zainteresirana DI – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu ''Občina po meri invalidov'' za leto 2022

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani izvedla informativni sestanek za zainteresirana DI – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu ''Občina po meri invalidov'' za leto 2022.

Sestanka, ki so ga vodili člani projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'', sta se udeležila predstavnik MDI Kranj in predstavnica Mestne občine Kranj in predstavnici Občine Polzela.

14.09.2021 – ZDIS; Usposabljanje: »Okrepitev mreže Aktivov delovnih invalidov«

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDI v Ljubljani izvedla usposabljanje za predsednike DI in vodje aktivov, ki imajo aktive delovnih invalidov.

Usposabljanja so se udeležili: MDI Kranj; MDI Litija in Šmartno pri Litiji; MDDI Maribor; DI Grosuplje; DI Slovenska Bistrica; DI Ljubljana Moste Polje; DI Ajdovščina Vipava.

Teme usposabljanja:

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Čatež, 10.-12.9.2021

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo usposabljanje za brezposelne in zaposlene invalide ter aktive delovnih invalidov.
Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje Mobing invalidov na delovnem mestu, popoldne so sodelovali v treh delavnicah:

  • Javno nastopanje

  • Spoznavam sebe glasom, gibom in zvokom gongov

  • Umirjenost, zakaj jo potrebujemo

Nadzor v ZMDI Mozirje

Na nadzoru so bili prisotni: Anton GRAČNER, predsednik; Zofija PODRIŽNIK; Ivan ČOPAR, predsednik NO.

Nadzor v DI Trebnje

Na nadzoru so bili prisotni: Anton STARIČ, predsednik; Igor JERE, podpredsednik; Marjan KAŠIČ, predsednik NO

Nadzor v DI Mežiške doline

Na nadzoru so bili prisotni: Terezija ČERNJAK, predsednica; Vladimir OVNIČ, predsednik NO; Davorin KRAGOLNIK, član IO; Jožica ČERNJAK, računovodstvo; Tanja SALKIČ, tajnica.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Izvedli smo usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

V skladu s priporočili NIJZ so bile skupine invalidov do 50 oseb, upoštevali smo socialno distanco in imeli zaščitne maske. Pred vhodom in ob izhodu iz prostora smo si razkužili roke. 

28.06.2021 smo izvedli naslednje delavnice:

·        Moj pristop k razreševanju konfliktov (1 delavnica);

·        Covid-19-depresija? Ne, hvala! (1 delavnica);

Nadzor v DI Ribnica

Na nadzoru so bili prisotni: Marjan JALOVEC, predsednik; Marija ŠARIČ CAR, tajnica; Franc VIDERVOL, predsednik NO.

Razpečuj vsebino