Kdo smo

Zvezo delovnih invalidov Slovenije so leta 1969 ustanovila občinska invalidska društva iz območja Republike Slovenije zaradi medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov ter ohranitve varstva pravic delovnih invalidov.

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nevladno, nepridobitno združenje društev invalidov, ki ji je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve podeljen status invalidske organizacije.

Prav tako je Zvezi delovnih invalidov Slovenije na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve priznana reprezentativnost za invalide s statusom delovnega invalida in osebe s telesno okvaro.

Zveza delovnih invalidov Slovenije je največja nacionalna invalidska organizacija, ki v 69. lokalnih društvih združuje:

  • delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, so pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo,
  • zakonite zastopnike invalidov in
  • druge osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društev in Zveze na območju države Slovenije.

Na dan 31.12.2015 je Zveza delovnih invalidov Slovenije v svojih 69. društvih invalidov združevala skupaj 61.442 invalidov, od tega:

  • 53.625 invalidov
  • 209 zakonitih zastopnikov invalidov
  • 7.608 neinvalidov