Projekt "Občina po meri invalidov"

Spodaj so navedeni ostali dokumenti, ki se nanašajo na projekt "Občina po meri invalidov":