Seja Komisije za aktive

Člani komisije: Srečko Matkovič, Vladimir Postružin in Sanja Jablanović so na prvi seji zastavili smele cilje na področju še aktivnih invalidov: predstavitev delovanja Komisije za aktive na usposabljanju ZDIS, zloženka o brezplačni pravni pomoči, vzpodbujanje povezovanja sodelovanja med DI in enotami ZRSZ, vzpodbujati DI da v okviru svojega programa izvajajo izobraževanje s področjadelovnopravne zakonodaje.
 

Fotografija: ZDIS

PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2023 OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2023 prejme OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA.

V Občini Šempeter - Vrtojba:

Seja Komisije za informiranje

Člani komisije so za publikacijo ZDIS izbrali izdelke učencev in dijakov, ki so sodelovali v Pedagoški akciji 2023.

Fotografija: ZDIS

Seja Častnega razsodišča ZDIS

Častno razsodišče ZDIS se je sestalo na svoji prvi seji. Prisotni so bili vsi člani. Janez Sedušak, predsednik ČR ZDIS je povzel katere kršitve obravnava ČR ZDIS in kdo lahko da pobudo oz. zahtevo za obravnavo na ČR ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS je povedal, da mu 30.člen Statuta ZDIS omogoča, da daje pobudo za sklic seje ČR; da sestavo in naloge ČR ZDIS določata 32. in 33.

Dobrodelni koncert v Žalcu

V nedeljo, 15.10.2023 je v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu potekal že 19.tradicionalni dobrodelni koncert Medobčinskega društva invalidov Žalec z naslovom Človek človeku.

Z nami so bili novi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan, županja Občine Vransko Nataša Juhant, poslanec Državnega zbora Aleksander Reberšek, podžupanja Občine Vransko Kristina Reberšek in podžupan Občine Žalec Roman Virant.

Osemnajsto športno srečanje MDDI Celje

Druženje je nekaj lepega, nekaj posebnega. Kaj je ljubezen, kaj je bogastvo? Večina ljudi, ki čutijo samoto, vedo, da je največje bogastvo druženje, srečanje s sočlovekom, topel stik roke in prijazne besede. Vsak delovni invalid ima svojo zgodbo, ki jo zelo rad deli z drugimi. Naša druženja so izjemna, ker se družimo, pogovarjamo in izvajamo športne aktivnosti, ki so primerne za nas.

Razpečuj vsebino