Seja KOO Dolenjska in Bela krajina

V Metliki so se sestala DI iz  KOO Dolenjska in Bela krajina. Seji je predsedoval vodja KOO Marjan Kerč, potrdili so zapisnik 5.seje; seznanili so se z delom organov ZDIS; Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila aktualne aktivnosti ZDIS; določili so datum srečanja invalidov KOO.
 

Fotografije: ZDIS

55 let MDI Kranj

Obeležitev MDI Kranj ob 55.letnici delovanja je bila obogatena z zanimivim kulturnim programom v katerem je nastopal tudi podokničar, podelitvijo priznanj članom, pred začetkom prireditve pa se je vsak udeleženec pomeril v metu pikada. Na ogled je bila razstava izdelkov članov. Prisotna je bila tudi članica, ki ima 100 let, voščilo ji je izrekel kar podokničar Franc Pestotnik. Janez Zelnik, predsednik MDI Kranj je orisal delovanje društva.

Sestanek na MDDSZEM

Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta se udeležila sestanka na MDDSZEM na temo »Ohranjanja statusa invalidske organizacije oz. organizacije v javnem interesu na področju invalidskega varstva« – to sta 2 različna statusa in glede odločb v javnih evidencah. 

Nadzor v MDI Goriške

Na nadzoru so bili prisotni: Erik Pintar, predsednik; Ana Kleč, podpredsednica; mag. Valter Adamič, član NO; Tamara Pulec, javna dela; Polona Tušar, računovodstvo.
Po pogovoru s predstavniki društva o izvedenih posebnih socialnih programih v lanskem letu in pregledu dokumentacije, ki je bila na razpolago, bo nadzorna skupina pripravila poročilo za upravni odbor ZDIS.

Fotografija: ZDIS

Nadzor v MDI Novo mesto

Na nadzoru so bili prisotni: Tine Filip, predsednik; Dragica Brodarič, predsednica NO; Anita Majer, tajnica.

Nadzorna skupina se je seznanila z delovanjem društva in težavami pri izvedbi programov ter vodenju dokumentacije; pregledala dokumentacijo, ki je bila na razpolago; predlagala novoizvoljenemu predsedniku, da se udeleži usposabljanja, ki ga ZDIS organizira za nove predsednike DI.

Fotografije: ZDIS

Nadzor v DI Metlika

Na nadzoru so bili prisotni: Marjan Kerč, predsednik; Zlata Štrucelj, predsednica NO; Erika Pirkovič, tajnica.

Aktivnosti DI Sevnica v letu 2024

24. januar

Prvi kopalni dan v Dobovo. Pod vodstvom socialne komisije se je zbralo 49  članov na tri urnem kopanju, po kopanju pa je sledilo še prijetno druženje.

3. februar  

Regijsko prvenstvo ZDIS v šahu posameznoje potekalo v Črnomlju. Naši šahisti Damjan Škerbec, Franci Derstvenšek in Martin Mirt so se tekmovanja udeležili pod vodstvom Ludvika Cvirna.

Psihosocialna rehabilitacija invalidov v Termah Olimje

Aktivno sodelovanje v programu je zaznamovalo skupino invalidov na posebnem socialnem programu Psihosocialne rehabilitacija v Termah Olimje. Poleg strokovnih predavanj, delavnic, zdravstvenih terapij in rekreacije, so navezali medsebojne stike. V petek se je udeležencem na delavnici mag. Bojane Drev »Krepitev osebne moči in sodelovanja – Kako reči DA sebi in krepiti svoje vire moči» pridružila sekretarka ZDIS, mag. Tanja Hočevar.  

 

Fotografije: ZDIS

50 let DI Trbovlje

Zlati jubilej društva so obeležili s kulturnim programom lastnega pevskega zbora, nastopom varovancev VDC, otroškim pevskim zborom in pevsko skupino. Podelili so priznanja društva in Zveze.

Razpečuj vsebino