16.09.2021; Usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani, po sklepu UO ZDIS, izvedla usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019.

Usposabljanja so se udeležili: MDI Šaleške doline; MDI Škofja Loka; DI Zagorje ob Savi in DI Mežiške doline.

Teme usposabljanja, ki sta ga vodila Drago Novak, predsednik in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka:

15.09.2021 Informativni sestanek za zainteresirana DI – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu ''Občina po meri invalidov'' za leto 2022

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani izvedla informativni sestanek za zainteresirana DI – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu ''Občina po meri invalidov'' za leto 2022.

Sestanka, ki so ga vodili člani projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'', sta se udeležila predstavnik MDI Kranj in predstavnica Mestne občine Kranj in predstavnici Občine Polzela.

14.09.2021 – ZDIS; Usposabljanje: »Okrepitev mreže Aktivov delovnih invalidov«

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDI v Ljubljani izvedla usposabljanje za predsednike DI in vodje aktivov, ki imajo aktive delovnih invalidov.

Usposabljanja so se udeležili: MDI Kranj; MDI Litija in Šmartno pri Litiji; MDDI Maribor; DI Grosuplje; DI Slovenska Bistrica; DI Ljubljana Moste Polje; DI Ajdovščina Vipava.

Teme usposabljanja:

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Čatež, 10.-12.9.2021

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo usposabljanje za brezposelne in zaposlene invalide ter aktive delovnih invalidov.
Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje Mobing invalidov na delovnem mestu, popoldne so sodelovali v treh delavnicah:

  • Javno nastopanje

  • Spoznavam sebe glasom, gibom in zvokom gongov

  • Umirjenost, zakaj jo potrebujemo

Planinski dan invalidov – 36. srečanje invalidov na Kopah

Konec prvega tedna v mesecu juliju nas je direktor podjetja VABO d.o.o., Boštjan Paradiž poklical, da je pridobil dovoljenje, da se srečanje invalidov na Kopah lahko izvede, vendar pod pogojem, da se ga lahko udeležijo le tisti invalidi, ki imajo dokazila o PCT. Na društvo smo bili sprva zelo presenečeni, kajti bil je zelo kratek rok, da v tem času pridobimo vso dokumentacijo, ki jo zahteva Upravna enota in pripravimo program za ta dogodek.

DI Trbovlje – zakorakali smo v poletje

S sprostitvijo ukrepov delamo intenzivno na realizaciji zastavljenega programa dela.

Srečanja težjih invalidov v treh skupinah so za nami, tudi zbor članov smo realizirali in potrdili poročila za leti 2019 in 2020. Letovanje v Makarski je uspelo,  enodnevni kopalni dan v Strunjanu je za nami. Bilo je vroče,  vendar nas je morska voda lepo ohladila.

Razpečuj vsebino