PONOVNO MOŽNOST PRIDOBITVE INVALIDNINE ZA TELESNO OKVARO TUDI ZA BOLEZEN IN POŠKODBO IZVEN DELA

V letu 2013 je zakon odvzel možnost pridobitve invalidnine za telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe izven dela ali bolezni.

9.-16.10.2021: Program psihosocialne rehabilitacije, Bioterme Mala Nedelja

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v letošnjem letu že za tretjo skupino udeležencev organizirala 7-dnevni posebni socialni program psihosocialne rehabilitacije z bogatim programom strokovnih predavanj, pravne pomoči in socialne rehabilitacije.

28.09.2021 – Drugi obisk projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' v Občini Štore

Projektni svet ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' je opravil drugi obisk v Občini Štore – kandidatki za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2021, kjer je bil obravnavan osnutek poročila o realizaciji akcijskega načrta Občine Štore za leto 2021.

30.09.2021 - 4. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Rogaška Slatina

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Rogaški Slatini v organizaciji ODI Zgornje Posotelje so bila naslednja društva: Zgornje Posotelje - Rogaška Slatina, Zgornjesavinjsko Mozirje,  Šentjur, Šaleške doline, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Ptuj, Ormož, Muta, Murska Sobota, Maribor, Ljutomer, Lenart, Laško, Dravograd, Drava, Radlje ob Dravi,  Črešnjevec, Celje, koncesionar DI Vrhnika - g.

29.09.2021 – 3. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Lesce

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Lescah v organizaciji MDDI Radovljica so bila naslednja društva: Radovljica, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kranjska Gora, Domžale, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste-Polje, koncesionar DI Vrhnika - g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

28.09.2021 – 2. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Portorož

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Portorožu v organizaciji DIO Piran so bila naslednja društva: Ajdovščina – Vipava, Idrija – Cerkno, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika, Žiri; koncesionar DI Vrhnika in g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS; predstavnik ZŠIS – SPK g. Žiga Kobaševič in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

27.09.2021 – 1. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Dragatuš

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Dragatušu v organizaciji DI Črnomelj so bila naslednja društva: Brežice, Črnomelj, Hrastnik, Krško, Litija – Šmartno pri Litiji, Metlika, Novo Mesto, Radeče, Ribnica, Rimske Toplice, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi in Vrhnika; koncesionar DI Vrhnika in g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

21.09.2021; Usposabljanje za nove predsednike DI

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani izvedla usposabljanje za nove predsednike DI, ki so se ga udeležili predstavniki: MDI Šaleške doline; DI Tržič; DIO Piran; DI Muta; DI Laško; DI Izola; MDI Novo Mesto; MDDI Maribor; MDI Idrija-Cerkno.

Seznanili smo jih z delovanjem ZDIS in DI, ter vlogo predsednika DI in načinom delovanja DI v skladu z zakonodajo. Usposabljanje sta vodila Drago Novak, predsednik ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.  

Razpečuj vsebino