Seja KOO Gorenjska

DI Žiri je bilo organizator 4.seje KOO Gorenjska. Pod vodstvom predsednika KOO Janeza Zelnika so potrdili zapisnik 3.seje, razrešili dileme pri pripravili poročil in izvedbi zborov članov, podali analizo o udeležbi na Bazarju ZDIS ter obravnavali tekoče zadeve. Največ vprašanj so imeli v zvezi s pripravo poročila za leto 2023 za FIHO in v zvezi s pripravo dvoletnega poročila za MDDSZEM, katero je potrebno oddati do konec marca. Odgovore sta jim podala Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

 

Fotografije: ZDIS

Aktivi

Vsakoletno srečanje predsednikov in vodij aktivov ZDIS se je pričelo s predavanjem Sanje Jablanović: Pregled aktualnih pravic za delovne invalide.

Sestanek mentorjev delavnic ZDIS

Na ZDIS so se sestali mentorji, ki bodo v letu 2024 izvajali delavnice v okviru PSP »Dnevni centri, klubi« na državni ravni v Radencih in Izoli.

Peter Bršek, predsednik ZDIS in Romana Vidrih, strokovna delavka ZDIS sta na sestanku predstavila namen, cilje in način izvajanja delavnic. Mentorji pa so predstavili svoj program, ki so ga pripravili za udeležence. Med seboj so si izmenjali tudi izkušnje iz preteklih delavnic in pokazali izdelke, ki jih delajo.

 

Obisk predsednika ZDIS na FIHO

Peter Bršek, predsednik ZDIS je na začetku leta obiskal FIHO in se Borutu Severju, direktorju FIHO zahvalil za sodelovanje in izredno finančno pomoč za naše invalide, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah. Pogovarjala sta se tudi o sofinanciranju FIHO v letu 2024 in pripravi poročil za FIHO za leto 2023.

 

Na sestanku sta bili prisotni tudi Breda Oman, generalna sekretarka FIHO in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

Delavnica v MDI Žalec

V MDI Žalec smo to leto začeli delavno.

Dne 16.1.2024 je v prostorih Zlati kotiček v Mercator centru v Žalcu potekala delavnica ročnih del, kjer je mentorica in vodja PSP7 Marjana Leskovšek predstavila quilling tehniko, pripomočke,  ki se uporabljajo, razložila potek dela in nas seznanila z različnimi vrstami papirja.

V prijetnem vzdušju smo ustvarili čudovite izdelke.

50 let delovanja DIO Laško

Izsek iz Laškega biltena stran 42 in 43 - povezava (vir: https://www.lasko.si)

Delo poverjenika

V mesecu decembru so naši poverjeniki odšli na teren in obiskovali člane ter jim nosili prehrambene pakete in denarne socialne pomoči.

Ker želim osebno spoznati člane, težje invalide, ki do doline ne pridejo z lahkoto, sem se odločila, da grem z našo drago dolgoletno tajnico, blagajničarko in poverjenico na teren. V hribe, kjer ležijo kmetije in domačije, kjer bivajo osamljeni ali pa obkroženi z več generacijami naši ljubi člani.

ŽELJA: Srečno in zdravo v 2024 letu

So dnevi,

so trenutki…

ko ne vidiš naprej…

pridejo težki temni oblaki…

samo pogled skozi okno…

obsijano s soncem, 

ti prežene še tako slabe…

misli…

trenutke…

 

Naj bo pot v Novo leto 2024

... v  NADALJEVANJU....

obsijana s soncem,

postlana s cvetovi, 

Božično novoletni koncert policijskega orkestra

ZDIS se je odzvala na povabilo na božično novoletni koncert policijskega orkestra. Z njimi je zapela tudi Raiven, s plesom pa nas je razveselil plesni par.
 

Fotografije: ZDIS

Seja KOO Dolenjska in Bela krajina

Seja KOO je potekala pod vodenjem MDI Novo mesto, poročevalca sta bila člana UO ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS je prisotne seznanil s tekočimi zadevami ZDIS.

Na zadnji seji so tudi predali vodenje KOO in naslednje leto jo vodi DI Metlika.

Razpečuj vsebino