Slavnostna akademija ob 40. letnici organiziranega delovanja ZDIS

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v okviru praznovanja 40. letnice svojega delovanja, ki poteka pod geslom ''Delovni invalidi – vidni ustvarjalci enakih možnosti'' dne 29.5.2009 izvedla slavnostno akademijo, katere pokrovitelj in slavnostni govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Nagovor je imel tudi predsednik Zveze Drago Novak. Na prireditvi je svojo pesem recitirala članica Društva invalidov Logatec Frančiška Čuk, glasbeni nastop pa je izvedla skupina Katrinas. Prireditev je povezoval Štefan Kušar. Na prireditvi je Zveza delovnih invalidov Slovenije podelila pet odličij za izjemne dosežke pri uresničevanju pravic invalidov. Prejemniki odličij so: Leopold Kos iz Društva invalidov Ljubljana Moste-Polje, Rudolf Janežič iz Društva invalidov Trbovlje ter Miran Krajnc, Zora Tomič in mag. Andrejka Fatur – Videtič.

Prispevek o slavnostni akademiji objavljen tudi na spletni televiziji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Nalagam predvajalnik...

Povezave