40 let ZDIS

Slavnostna akademija ob 40. letnici organiziranega delovanja ZDIS

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v okviru praznovanja 40. letnice svojega delovanja, ki poteka pod geslom ''Delovni invalidi – vidni ustvarjalci enakih možnosti'' dne 29.5.2009 izvedla slavnostno akademijo, katere pokrovitelj in slavnostni govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Nagovor je imel tudi predsednik Zveze Drago Novak. Na prireditvi je svojo pesem recitirala članica Društva invalidov Logatec Frančiška Čuk, glasbeni nastop pa je izvedla skupina Katrinas. Prireditev je povezoval Štefan Kušar.

40 let Zveze delovnih invalidov Slovenije

30.8.2008, LOGARSKA DOLINA, SREČANJE INVALIDOV V ORGANIZACIJI ZGORNJESAVINJSKEGA MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV MOZIRJE

Slavnostna govornica bo asist.mag. Andrejka Fatur-Videtič, dr.med., vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo, Inštitut RS za rehabilitacijo

Razpečuj vsebino