40 let Zveze delovnih invalidov Slovenije

30.8.2008, LOGARSKA DOLINA, SREČANJE INVALIDOV V ORGANIZACIJI ZGORNJESAVINJSKEGA MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV MOZIRJE

Slavnostna govornica bo asist.mag. Andrejka Fatur-Videtič, dr.med., vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo, Inštitut RS za rehabilitacijo

22.-23.5.2008 KRANJSKA GORA, MINISTRSKA KONFERENCA

Konvencija o pravicah invalidov - črka na papirju in/ali realnost?, na kateri so sodelovali tudi predstavniki ZDIS. V imenu ZDIS je mag. Andrejka Fatur Videtič vodila tudi delavnico z naslovom: Življenje v lokalni skupnosti, v okviru te delavnice pa je bil predstavljen  projekt ZDIS ''Občina po meri invalidov''.

Osrednja pozornost v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na področju invalidskega varstva je posvečena krepitvi aktivnosti za zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije invalidov.

V ta namen Slovenija posebno pozornost namenja Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. Konvencijo je do sedaj večina držav članic Evropske unije že podpisala, tri pa so konvencijo in opcijski protokol tudi že ratificirale.

Na konferenci, ki jo je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije in Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo, so  zbrani predstavniki vlad držav članic, strokovnjaki in invalidi razpravljali o uresničevanju konvencije. Ključne teme konferenci so bile:

- uresničevanje konvencije v praksi,

- življenje invalidov v lokalni skupnosti,

- zaposlovanje invalidov in

- dostopnost v širšem pomenu.

Skladno z zaključki nemške konference, ki je potekala v mesecu juniju 2007 v Berlinu, je ob konferenci potekalo tudi neformalno ministrsko srečanje, ki je bilo namenjeno pripravljenosti držav članic Evropske unije za uveljavljanje pravic invalidov po konvenciji.

Na ministrsko srečanje so bile vabljene delegacije držav članic EU, Evropski invalidski forum, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in predstavniki Evropske komisije.

Ker je leto 2008 evropsko leto medkulturnega dialoga, je bilo posebno mesto na konferenci namenjeno tudi kulturi.

Izvajalci so bili kulturni umetniki - invalidi. Kulturni program je dopolnjeval plenarni del konference in večerni del med slavnostno večerjo.

 

26.7.2008, KOPE, PLANINSKI DAN INVALIDOV V ORGANIZACIJI DRUŠTVA INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

Slavnostni govornik bo gospod mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika države za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja.

14.6.2008, BOČ, SREČANJE INVALIDOV V ORGANIZACIJI OBMOČNEGA DRUŠTVA INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

Slavnostni govornik bo mag. Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

 

 

 

 

 

 

 

10. JUBILEJNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV

ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE, METLIKA, 17.5.2008

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

DELOVNI INVALIDI - VIDNI USTVARJALCI ENAKIH MOŽNOSTI

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Društvom invalidov Metlika organizirala 10. jubilejno revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

 

Revijo sofinancirata Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

 

Revija bo v soboto dne 17. maja 2008 v športni dvorani pri Osnovni šoli v Metliki s pričetkom ob 15. uri. Slavnostna govornica bo gospa Štefka Kučan, soproga bivšega predsednika RS.

 

Na reviji bo nastopalo 17 pevskih zborov iz 17 društev invalidov iz cele Slovenije. Sedem pevskih zborov bo prijelo posebno priznanje Zveze delovnih invalidov Slovenije za sodelovanje na vseh desetih revijah, ki jih je od leta 1999 organizirala Zveza delovnih invalidov Slovenije.

 

Z revijo pevskih zborov društev invalidov bo Zveza delovnih invalidov Slovenije v sklopu praznovanja 40. obletnice svojega delovanja širši javnosti pokazala možnosti uveljavljanja invalidov, da izkoristijo svoje ustvarjalne, umetniške in intelektualne potenciale, ne le za lastno korist, temveč tudi za obogatitev svoje skupnosti.

 

 

Vljudno vabljeni.

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Drago Novak, predsednik

 

Pozdravni nagovori:

Renata Brunskole, županja Občine Metlika

Gorazd Prhne, predsednik Društva invalidov Metlika

Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije

 

 

DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

Pevski zbor ''Matija Tomc''

Pevovodja: Ivan Jerina

M. Tomc: Aj zelena je vsa gora

D. Bučar: Mati zakliče

 

DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

Mešani pevski zbor ''Oton Župančič''

Pevovodja: Majda Pavlin

Narodna, harmoniziral: Oskar Dev: Pojdam u Rute

Narodna, harmoniziral: Jože Trošt: Drežniška

 

DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

Mešani pevski zbor

Pevovodja: Jože Jesenovec

prir. Nino Špehonja: Ona je miela

prir. Janez Močnik: Tukaj leže roke in noge

 

DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE OB SAVI

Komorna skupina

Pevovodja: Zinka Kos

Ljudska: Dolenjski furmani

Koroška ljudska: Z nobenim purgarjem

 

DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

''Žene iz Dornberka''

Ponarodela, prir. L. Kramolc: Veselja dom

Narodna: Rožic ne bom trgala

 

DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

Mešani pevski zbor

Pevovodja: Metod Špur

Koroška ljudska, prir. J. Leskovar: Ta pav'r pa grahovco seje

Dalmatinska, harm: J. Leskovar: Plovi, plovi

 

DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

Ženski pevski zbor ''Klasje''

Pevovodja: Bernarda Žvikart

Ljudska, harm: J. Leskovar: Vrtec ogradila bodem

Prir. L. kramolc: Moj pobič je zgornjega kraja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec

Pevovodja: Matija Logar

Koroška narodna , prir. D. Bučar: Čej so tiste stezice

Koroška, prir. D. Bučar: Dečva pa v hartlcu

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ''DRAVA'', RADLJE OB DRAVI

Mešani pevski zbor ''Mavrica''

Pevovodja: Katja Rek

S. Avsenik, prir. S. Štumberger: Naj bo pomlad

F. Šegovc: Kam le čas beži

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR PRI CELJU

''Vesele kmetice'' z Andrejem in Urošom

Pevovodja: Nada Pungaršek

Ljudska: Na hribčku ob kraj potoka

Ljudska: Na paši je veselje

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR PRI CELJU

Rifniški oktet

Pevovodja: Suzana Rožanc

prir. D. Bučar: Pleničke je prala

dr. G. Ipavec: Slovenec sem

 

DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

Ženski pevski zbor ''Večernica''

Pevovodja: Miran Rustja

E. Adamič: Kazen

Narodna, harm. R. Simoniti: Pomlad

 

DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

Vokalna skupina Rimljanke

Pevovodja: Alenka Štigl

harm. J.Leskovar: Beli cvet

Ljudska: Polka je ukazana

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Ženski pevski zbor

Pevovodja: Alenka Mori

Rožanska: Dva puba sta pršua

Slovaška ljudska, harm. J. Leskovar: Tancuj, tancuj

 

DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

Ljudski pevci iz Cerkelj ob Krki

Pevovodja: Martina Zorič

Ljudska: Po rajskem vrtu

Ljudska: Nekoč sirota mala

 

DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

Ljudske pevke ''Lastovke''

Ljudska: Ob starem vodnjaku

Ljudska: Stara mati kara me

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

Mešani pevski zbor MDI Lenart

Pevovodja: Vlado Maguša

O. Čeru, J. Leskovar: Dve beli brezi

I. Kennedy, M.Carr, harm. J. Leskovar: Oh, kako dolga je pot

 

ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

Mešani pevski zbor upokojencev in invalidov Mozirje

Pevovodja: Anton Petek

Narodna, prir. M. Tomc: Od Ribnice do Rakitnice

V. Vodopivec/J. Leskovar: Žabe

 

 

 

 

SKUPNI PESMI:

 

Priredil: M. Tomc: POBELELO POLE OFCAMA

 

Priredil: M. Tomc: USTAL SAM SE RANO JUTRO

 

Dirigira: Ivan Jerina, Društvo invalidov Metlika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

10. REVIJE PEVSKIH ZBOROV

 

DRUŠTEV INVALIDOV

 

ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

 

 

 

17. maj 2008, Metlika

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZSTAVA ROČNIH IN UMETNIŠKIH DEL INVALIDOV ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE, SLOVENJ GRADEC, 18.4. - 27.4.2008

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

DELOVNI INVALIDI - VIDNI USTVARJALCI ENAKIH MOŽNOSTI

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Društvom invalidov Slovenj Gradec organizirala razstavo ročnih in umetniških del invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

 

Razstava je nastala pod pokroviteljstvom Občine Slovenj Gradec in s sofinanciranjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ter Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

 

Slovesno odprtje razstave bo 18.4.2008 ob 15. uri v Slovenj Gradcu, Podgorska cesta 1 (nekdanja Nama). Slavnostni govornik bo mag. Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata za invalide MDDSZ. Razstava bo na ogled od 18.4. - 27.4.2008.

 

Na ogled bo postavljenih preko 3.000 izdelkov, ki odražajo domiselnost in ustvarjalnost invalidov iz 32 društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

 

S predstavitvijo izdelkov iz področja domače in umetnostne obrti, rokodelskih spretnosti in umetniških navdihov, ki jih članice in člani invalidi izražajo skozi izdelavo predmetov, okraskov, uporabnih in umetniških del, bo Zveza delovnih invalidov Slovenije v sklopu pričetka praznovanja 40. obletnice svojega delovanja širši javnosti pokazala možnosti uveljavljanja invalidov, da izkoristijo svoje ustvarjalne, umetniške in intelektualne potenciale, ne le za lastno korist, temveč tudi za obogatitev svoje skupnosti.

 

 

Vljudno vabljeni.

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Drago Novak, predsednik

 

ZLOŽENKA RAZSTAVE (PDF, 200KB).

Galerija slik