Publikacije ZDIS

Publikacije, ki jih lahko naročite pri strokovni službi ZDIS: 

Naslov
Izdajatelj
Leto izdaje
KODEKS O RAVNANJU Z INVALIDNOSTJO NA DELOVNEM MESTU (PDF, 1MB) Zveza delovnih invalidov Slovenije in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča 2002, drugi ponatis 2011
INOVATIVNI UKREPI PRI OHRANJANJU ZAPOSLITVE INVALIDOV V GOSPODARSKI KRIZI (PDF, 5MB) Zveza delovnih invalidov Slovenije 2010
ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE IN MREŽA ČLANOV – DRUŠTEV INVALIDOV Zveza delovnih invalidov Slovenije 2009
DELOVNI INVALIDI - VIDNI USTVARJALCI ENAKIH MOŽNOSTI Zveza delovnih invalidov Slovenije 2009
OBČINA PO MERI INVALIDOV – IZZIV ZA LOKALNO SKUPNOST (PDF, 4MB) Zveza delovnih invalidov Slovenije 2009
ČLOVEKOVE PRAVICE IN INVALIDI (PDF, 5MB)
Za 14. člen - od ideje do ustavnega zakona
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije-NSIOS, Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 2005
INVALIDI IN STARANJE Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 1999,
dop. izd. 2004
PRAVICA DO ENAKIH MOŽNOSTI IN ENAKE OBRAVNAVE
Usposabljanje in zaposlovanje invalidov v EU in Sloveniji
Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 2004
ZAPOSLOVANJE INVALIDOV MED POLITIKO IN PRAKSO 
zbornik simpozija 3. - 4.11.2003 PDF(1.3MB)
Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 2003
NE ENAKI – 1. posvet o socialnem vključevanju državljana - invalida Svet invalidskih organizacij Slovenije in Združenje invalidov – Forum Slovenije 2002
INTERNET IN INVALIDI - možnosti povezovanja invalidskih organizacij prek interneta - (PDF, 7MB) Zveza delovnih invalidov Slovenije 2002
URESNIČEVANJE STANDARDNIH PRAVIL ZA IZENAČEVANJE MOŽNOSTI INVALIDOV- Poročilo posebnega poročevalca Komisije Združenih narodov za socialni razvoj za obdobje 2000 - 2002 in priporočila Svet invalidskih organizacij Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 2002
ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V EU IN V DRŽAVAH V TRANZICIJI - zbornik kongresa FIMITIC 2001 PDF(1MB) Zveza delovnih invalidov Slovenije 2001
TOWARDS EMPLOYABILITY – Equal Opportunities – Employability for Persons with Disabilities (Fimitic Congress 2001) – v angleščini PDF(1MB) Zveza delovnih invalidov Slovenije in FIMITIC 2001
POMEMBNOST MEDNARODNEGA SODELOVANJA ZA INVALIDSKE ORGANIZACIJE - zbornik predavanj iz simpozija 24.10.2000 Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 2000
IZBOR MEDNARODNIH DOKUMENTOV O PRAVICAH INVALIDOV ZA INVALIDE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI – v madžarskem jeziku Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 2000
SOCIALNA POLITIKA V EVROPSKI UNIJI Z VIDIKA INTEGRACIJE INVALIDOV- zbornik predavanj s simpozija 9.11.1998 Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 1999
ČLOVEKOVE PRAVICE IN INVALIDI - zbirka mednarodnih dokumentov Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 1998
ČLOVEKOVE PRAVICE IN INVALIDI- zbornik esejev Zveza delovnih invalidov Slovenije in Inštitut RS za rehabilitacijo 1997