Kdo je kdo

 

Predsednik ZDIS

Peter BRŠEK

 

Podpredsednik ZDIS

Srečko MATKOVIČ

 

Strokovna služba ZDIS:

mag. Tanja HOČEVAR
Tatjana BEČAJ
Romana VIDRIH
Erika BURNIK

 

Upravni odbor ZDIS

Franc BOLJTE
Jožef GJEREK
Karmen JURČIČ
Anton KOLAR
Drago
KOLAR
Srečko MATKOVIČ
Miroslava POŽAR
Vlado ROBIČ
Majda ŠKRABEC
Rajko ŽAGAR

 

Nadzorni odbor ZDIS

Ciril PODBREGAR, predsednik
Anica PERME, član
mag. Rado PIRJEVEC, član

 

Častno razsodišče ZDIS

Janez SEDUŠAK, predsednik
Alenka ŽELEZNIK, namestnica predsednika
Marjan ČUK, član
Marija Mojca ANDREJAŠ, članica
Jože BLATNIK, namestnik člana
Vladimir POSTRUŽIN, namestnik člana