Zbor članov MDDI Šentjur

Prisotna je bila podžupanja občine Šentjur Silva Koželj. Potrdili so vsa poročila za lansko leto in plan za letošnje leto. V društvu so se spomnili tudi vseh mater ob njihovem prazniku in jim podelili cvet. Vlado Robič, predsednik društva je udeležence presenetil in jim zaigral nekaj skladb na harmoniko.

Avtor fotografij: MDDI Šentjur

Volilni zbor članov DI Muta

Na volilnem zboru članov DI Muta je bil za predsednika društva še en mandat izvoljen Janez Tratnik. S svojim nastopom je prisotne razveselil domači pevski zbor društva. Prisotna je bila županja občine Angelca Mrak. Člani društva so pripravili tudi razstavo ročnih del invalidov.

Avtor fotografij: DI Muta

Zbor članov DI Vrhnika

Uvodoma je udeležence razveselil s svojim nastopom društveni pevski zbor. Zbor članov je potekal po dnevnem redu. Prisoten je bil podžupan občine Vrhnika Mirko Antolovič in predstavnici iz DI Logatec.

Avtor fotografij: DI Vrhnika

Zbor članov DI Sevnica

Uspešno izpeljan ZČ DI Sevnica. Predstavnik PP Sevnica je izvedel predavanje za udeležence. S strani občine je bila prisotna Mojca Sešler, odgovorna za družbene dejavnosti.

Avtor fotografij: DI Sevnica

Zbor članic NSIOS

 

V četrtek, 23. marca 2023 je potekala seja Zbora članic NSIOS v letu 2023. Zbora članic so se udeležile vse članice NSIOS.

Na seji se je vsem prisotnim predstavil novi predsednik Zveze delovnih invalidov, Peter BRŠEK.

Novičke iz Medobčinskega društva invalidov Ptuj

Leto smo pričeli z obiski invalidov na domu.
11.2. se nas je zbralo na zboru članov 202 invalida. Po uradnem delu smo nadaljevali s kulturnim programom Etnoloških skupin in zaključili s prijetnim druženjem.

Vidim

VIDIM

Moje oči vidijo nevidni svet,
čutim naravo.

Kar je pred tabo skrito,
zaznavam vse to.

Vedno bom vedela,
kaj se dogaja s tabo.

Ne moreš se skriti.
Vedno te vidim.

Brigita Gyergyek

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS na prvi službeni aktivnosti

Peter BRŠEK, novoizvoljeni predsednik ZDIS je svoje obveznosti pričel takoj naslednji dan po izvolitvi, z udeležbo na volilnem zboru članov MDI Žalec. Zahvalil se je gospodu Marijanu Turičniku za  opravljeno delo in vodenje društva po smrti predsednika gospoda Janeza Megliča ter čestital novoizvoljeni predsednici Nataši PRIVOŠNIK.

Razpečuj vsebino