Slovesen podpis Poslovnika o delu KOO Dolenjske in Bele krajine

V mestni hiši v Novem mestu so vsa DI iz KOO Dolenjska in Bela krajina slovesno podpisala Poslovnik o delu KOO.

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je prisotnim orisal delovanje največje reprezentativne invalidske organizacije v Sloveniji – Zveze delovnih invalidov Slovenije v obdobju, ko je prevzel njeno vodenje. V prijetnem in sproščenem vzdušju so si prisotni izmenjali novice o svojem delu v DI. 
 

Fotografije: ZDIS

Aktivnosti DI Sevnica

Dne 15. marca je bil redni letni zbor članov DI Sevnica v prostorih jedilnice Savo Kladnik, Sevnica. Zbora se je udeležilo 77 članov ter povabljeni gosti iz DI Krško Mimica Stopinšek, vodja za družbene dejavnosti na občini Sevnica Mojca Sešlar, novoizvoljeni predsednik ZDIS Peter Bršek ter sekretarka ZDIS mag. Tanja Hočevar.

V 30 minutnem premoru je spregovoril načelnik policijske postaje Sevnica o nasilju nad starejšimi ter o spletnih prevarah na računalniku.

Zbor članov ZDIS

Redni zbor članov Zveze delovnih invalidov Slovenije je bil tokrat v občini Petrovče. Predstavniki DI so soglasno sprejeli Letno poročilo ZDIS za leto 2022, Plan za leto 2023 in Planska izhodišča za leto 2024

Fotografije: ZDIS

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter aktive

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter aktive.

Udeležilo se ga je 97 invalidov.

Prvi dan dopoldan so udeleženci poslušali predavanje z naslovom: Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu in napotila ob izgubi dela; popoldan pa predavanje: Kako psihične težave delovnih invalidov vplivajo na njihove telesne težave.

Naslednji dan so bili razporejeni v štiri delavnice, ki so se izvajale dopoldan in popoldan:

Družabno srečanje DI Tržič

Kam le čas beži. Še ne dolgo nazaj smo si ob Novem letu izrekali dobre želje, že smo stopili v začetek težko pričakovanega poletja.

Lep sobotni dan je za nami, pravšnji za druženje naših invalidov. Dobre volje, klepetanja, smeha in izmenjave izkušenj ni manjkalo. Ob krasni glasbi, dobri hrani, veselih pogovorih je dan kar prehitro minil.

 

Avtor  in avtor fotografij: Jožica Laharnar, DI Tržič

Paraplezanje – mednarodna tekma v Imstu, Tirolska

Paraplezanje je športno plezanje za športnike invalide. Športniki so razvrščeni v športni razred na podlagi njihove invalidnosti, da se tistim s podobno invalidnostjo omogoči tekmovanje v isti kategoriji.

Aktivnosti DI Ilirska Bistrica v spomladanskem času

Konec marca je društvo na zboru članov opravilo pregled lanskega dela in predstavilo program za letošnje leto za izvajanje posebnih socialnih programov in drugih aktivnosti za invalide.

Na tem zboru smo poleg poročil in programov sprejeli tudi spremembe in dopolnitve dosedanjega statuta na podlagi določb Zakona o društvih in  v skladu z določbami Zakona o invalidskih organizacijah in Zakona o nevladnih organizacijah. Statut v prečiščenem besedilu je z odločbo že potrdil ustrezen upravni organ.

Kolesarjenje za vse

Besedilo in fotografije: Rogaške novice, 23.maj 2023

Vir: Rogaške novice

Predavanje za invalide - prostovoljce

Na nekdanji praznik mladosti, ki smo ga doživeli prav vsi prisotni, smo danes izvedli predavanje in nato družabno srečanje s prostovoljci, poverjeniki Medobčinskega društva invalidov Žalec v Hisi sadežev v prostorih RK Žalec.

Medgeneracijsko sodelovanje

V občini Tabor sta prostovoljki Medobčinskega društva invalidov Žalec v torek, 9.maja 2023 izvedli dve storitvi posebnih socialnih programov in sicer posebni socialni program »Preprečevanje in blaženje socialne in psihične posledice invalidnosti«, kamor sodijo tudi meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter storitev »Usposabljanje za aktivno življenje in delo«. 

Razpečuj vsebino