Usposabljanje

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov, Term Čatež, 24.-26.5.2024

V Termah Čatež  je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov. Prvi in drugi dan so bili udeleženci dopoldne in popoldne razporejeni v delavnice, zadnji dan pa je sledilo še eno predavanje. Prvi dan je bila na razpolago tudi pravna pomoč.

Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov, Zdravilišče Radenci, 15.-16.6.2023

V Zdravilišču Radenci je je Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) izvedla letošnje drugo usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov.

Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI, Thermana Laško 13.-14.4.2023:

V Thermani Laško je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov, Zdravilišče Radenci, 9.-11.9.2022

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov.

Prvi dan so udeleženci poslušali dve predavanji, na razpolago je bila tudi pravna pomoč, popoldne pa še kulturna predstava. Cel drugi dan so bili udeleženci razporejeni v delavnice, skupaj smo si ogledali tudi tekmi naših košarkarjev in odbojkarjev, zadnji dan pa je sledilo še eno predavanje.

21.09.2021; Usposabljanje za nove predsednike DI

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani izvedla usposabljanje za nove predsednike DI, ki so se ga udeležili predstavniki: MDI Šaleške doline; DI Tržič; DIO Piran; DI Muta; DI Laško; DI Izola; MDI Novo Mesto; MDDI Maribor; MDI Idrija-Cerkno.

Seznanili smo jih z delovanjem ZDIS in DI, ter vlogo predsednika DI in načinom delovanja DI v skladu z zakonodajo. Usposabljanje sta vodila Drago Novak, predsednik ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.  

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Čatež, 10.-12.9.2021

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo usposabljanje za brezposelne in zaposlene invalide ter aktive delovnih invalidov.
Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje Mobing invalidov na delovnem mestu, popoldne so sodelovali v treh delavnicah:

  • Javno nastopanje

  • Spoznavam sebe glasom, gibom in zvokom gongov

  • Umirjenost, zakaj jo potrebujemo

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Izvedli smo usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter aktive. V skladu z ukrepi Vlade RS in priporočili NIJZ, so bile skupine invalidov do 50 oseb, upoštevali smo socialno distanco in imeli zaščitne maske. Pred vhodom in ob izhodu iz prostora smo si razkužili roke. 

11.09.2020 smo izvedli naslednje delavnice za zaposlene in brezposelne invalide:

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Zveza delovnih invalidov Slovenije je po končani epidemiji COVID-19 pričela z izvajanjem usposabljanj za zaposlene in brezposelne invalide ter aktive. Vskladu z ukrepi Vlade RS in priporočili NIJZ, so bile skupine invalidov do 50 oseb, upoštevali smo socialno distanco in imeli zaščitne maske. Pred vhodom in ob izhodu iz prostora smo si razkužili roke.

UPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, TERME TOPOLŠICA, 13.-14.9.2019

V Termah Topolšica je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje že tretje Usposabljanje za brezposelne in zaposlene invalide ter aktive delovnih invalidov. 

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter aktivne delovnih invalidov, Terme Čatež, 6.-7.6.2019

V Termah Čatež je  Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov.

Razpečuj vsebino