Usposabljanje

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI"

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" je bilo namenjeno predsednikom DI, ki so v preteklem letu imeli interni nadzor in novim predsednikom v DI. V prvem delu so se seznanili s pravnimi podlagami za delovanje, definicijo kaj so posebni socialni programi, z vsebino posebnih socialnih programov na lokalni ravni in napotki ob izvedbi ZČ in pripravi poročil.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Mentorji posebnega socialnega programa "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov" so se srečali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Izmenjali so si izkušnje, podali predloge za lažje izvajanje delavnic in med drugim predstavili tudi nekaj svojih izdelkov. Štiri mentorice se bodo v letošnjem letu v tej vlogi znašle prvič.
Žal so slabe vremenske razmere botrovale temu, da se srečanja niso mogli udeležiti vsi mentorji.

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Terme Ptuj, 25.-26.11.2016

V Termah Ptuj je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje zadnje usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Pravna država in korupcija'', popoldne pa so sodelovali v petih delavnicah. Drugi dan je sledilo predavanje ''Pacientove pravice''. Obiskal nas je tudi Božiček in razdelil čudovita darila, ki so jih pripravile pridne roke prostovoljcev MDI Ptuj.

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov, Terme Zreče, 11.-12.9.2015

V Termah Zreče je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter usposabljanje za aktive delovnih invalidov.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Integracija delovnih invalidov v kulturno življenje'', popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Drugi dan je sledilo predavanje ''Delovanje komisije MDDSZ za ugotovitevpodlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi''.

 

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter aktive delovnih invalidov, Terme Olimia, 5.-6.6.2015

V Termah Olimia je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter usposabljanje za aktive delovnih invalidov.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Ali smo vsi enako dovzetni za poškodbe'', popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Razpečuj vsebino