Usposabljanje na ZDIS

Prisotni so bili predstavniki iz DI: Dornberk, Dravinjske doline, Dravograd, Gornja Radgona, Kočevje, Koper, Krško, Lendava, Ljutomer, Logatec, Ljubljana - Šiška, Majšperk in Kidričevo, Mežiške doline, Ormož, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Šaleške doline, Trbovlje, Trebnje.

Usposabljanje sta izvedli mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS. Teme usposabljanja so bile: pravne podlage za delovanje društva, posebni socialni programi, poročilo za FIHO, predpisi in vodenje posebnih evidenc, letno poročilo, pridobitna in nepridobitna dejavnost, izdaja računov, davčne blagajne, izplačila prostovoljcem, uredba EU.