DI Zagorje ob Savi: Usposabljanje invalidov

Zvonimir Poznič, predsednik DI Zagorje ob Savi si je ob prevzemu funkcije predsednika društva zastavil med drugim tudi cilj: opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na društvu invalidov. In tako že tradicionalno organizira usposabljanje za invalide prostovoljce, kot primer dobre prakse pa ga posnemajo tudi nekatera druga društva.

Tokrat so pozornost namenili delovanju ZDIS in zakonodaji s področja invalidskega varstva, kar jim je predstavil Drago Novak, predsednik ZDIS. Zvonimir Poznič, predsednik DI Zagorje ob Savi je govoril o društvu, invalidski organizaciji, javnem interesu, statutu, organih in delovnih telesih društva. Posebne socialne programe – na državni ravni, na lokalni ravni, financiranje FIHO, članstvo, varstvo osebnih podatkov, aktivnosti ob obletnici ZDIS pa je predstavila mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

Razprava udeležencev pa je bila usmerjena na težave zaposlenih invalidov na delovnem mestu, šikaniranje invalidov na delovnem mestu, pogojih upokojevanja invalidov, ….

Organizacijske niti je imela v rokah tajnica Antonija Cesar, fotografije pa je prispeval Peter Merva.