Usposabljanje novih predsednikov DI - članov ZDIS

ZDIS je organizirala usposabljanje za nove predsednike DI - članov ZDIS z
naslovom: »OPOLNOMOČENJE INVALIDOV ZA NOSILCE AKTIVNOSTI NA DRUŠTVU INVALIDOV«.
Teme usposabljanja so bile:
* Predstavitev Zveze delovnih invalidov Slovenije
* Vrednote ZDIS; pravne podlage: društvo invalidov, invalidska organizacija, javni interes, organi in delovna telesa
* Posebni socialni programi (na državni ravni, na lokalni ravni)
* Finančno materialno poslovanje v DI

Usposabljanja so se udeležili novi predsedniki iz DI Krško, Lenart, Lendava, Ljubljana - Center, Maribor, Goriške, Postojna, Dravinjske doline, Šentjur in Šaleške doline. Delo je potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju, stkale pa so se tudi vezi za dobro medsebojno sodelovanje.