Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI"

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" je bilo namenjeno predsednikom DI, ki so v preteklem letu imeli interni nadzor in novim predsednikom v DI. V prvem delu so se seznanili s pravnimi podlagami za delovanje, definicijo kaj so posebni socialni programi, z vsebino posebnih socialnih programov na lokalni ravni in napotki ob izvedbi ZČ in pripravi poročil. V drugem delu je bil poudarek na finančno materialnem poslovanju društva: pravne podlage, sestavni deli letnega poročila, pridobitna dejavnost v društvu, izdaja računov, opredelitev članarine, davčne blagajne.

Usposabljanje sta izvedli mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.