USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Zveza delovnih invalidov Slovenije je po končani epidemiji COVID-19 pričela z izvajanjem usposabljanj za zaposlene in brezposelne invalide ter aktive. Vskladu z ukrepi Vlade RS in priporočili NIJZ, so bile skupine invalidov do 50 oseb, upoštevali smo socialno distanco in imeli zaščitne maske. Pred vhodom in ob izhodu iz prostora smo si razkužili roke.

12.06.2020 smo izvedli naslednje delavnice za zaposlene in brezposelne invalide: Kako si pomagam sam, ko življenje postane težko? (2 delavnici);Oblikovanje kvalitetnega partnerskega odnosa v drugi polovici življenja (2delavnici); Iskanje rešitve problema v skupini (1 delavnica); Ali je invalidnost poklic? (1 delavnica).
Za aktive - Ali je invalidnost poklic (1 delavnica); Iskanje rešitve problema v skupini (1 delavnica).
 
13.06.2020 smo izvedli naslednje delavnice za zaposlene in brezposelne invalide: Optimizem po vsaki krizi (1 delavnica); Zmorem, ker znam (1delavnica); Telesna aktivnost in zdravje invalidov za vsak dan (2delavnici); Pozitivno in negativno o nas. Kaj bomo izbrali? (2 delavnici)
Za aktive - Optimizem po vsaki krizi (1 delavnica); Zmorem, ker znam (1delavnica).
 
14.06.2020 smo izvedli naslednje delavnice za zaposlene in brezposelne invalide: Sprejemanje posebnosti v odnosu. Zakaj nam nekateri ljudje grenijo življenje? - 1 delavnica; prepoznavanje, poimenovanje in ravnanje s svojimi čustvi v različnih pomembnih situacijah - 1 delavnica
Za aktive - Samo letnica rojstva ne pove kdo sem in česa sem sposoben (1delavnica).