Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Zdravilišče Radenci, 7.-8.6.2018

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo  usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI. Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje predstavnic projekta OMRA, popoldne pa so sodelovali v petih delavnicah. Drugi dan se je nadaljevalo predavanje predstavnic projekta OMRA.

Izvajalke predavaj projekta OMRA: 
Doc. dr. Lilijana Šprah, dipl. univ. psiholog 
prof. dr. Moja Zvezdana Dernovšek, dr. med. 
Izr. Prof. dr. Duška Hočevar Knežević  
dr. Maja Kolarević

Njihovo predavanje je bilo organizirano v okviru projekta OMRA (okrajšava za >Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja<), ki ga izvaja konzorcij DMI ZRC SAZU in Inštitut Karakter; Zveza delovnih invalidov Slovenije je v projektu pridruženi član. Udeleženci so pridobili dodatna znanja o pomenu duševnega zdravja, vplivu stresa na duševno in telesno zdravje. Nadalje je beseda tekla o anksioznih motnjah ter depresiji - skupini duševnih motenj, ki v razvitem svetu dosegajo epidemične razsežnosti.