Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI, Thermana Laško 13.-14.4.2023:

V Thermani Laško je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

Prvi dan dopoldne so udeleženci poslušali predavanje z naslovom: Planinstvo - ustvarjamo možnosti za vse. Popoldne so bili razporejeni v pet delavnic z zanimivimi vsebinami: Samo letnica rojstva ne pove kdo sem in česa sem sposoben; Obvladovanje tesnobe v različnih življenjskih situacijah; Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI - Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti; Zdrav življenjski slog delovnih invalidov - Kako skrbim zase?; Fizioterapevtska samoobravnava po dolgotrajnem mirovanju. Zadnji dan pa je sledilo še eno predavanje z naslovom Podpora samostojnemu življenju, ko je bila z nami tudi mag. Andrejka ZNOJ, direktorica Direktorata za invalide MDDSZ.

Avtor fotografij: ZDIS