21.09.2021; Usposabljanje za nove predsednike DI

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani izvedla usposabljanje za nove predsednike DI, ki so se ga udeležili predstavniki: MDI Šaleške doline; DI Tržič; DIO Piran; DI Muta; DI Laško; DI Izola; MDI Novo Mesto; MDDI Maribor; MDI Idrija-Cerkno.

Seznanili smo jih z delovanjem ZDIS in DI, ter vlogo predsednika DI in načinom delovanja DI v skladu z zakonodajo. Usposabljanje sta vodila Drago Novak, predsednik ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.