Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Čatež, 10.-12.9.2021

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo usposabljanje za brezposelne in zaposlene invalide ter aktive delovnih invalidov.
Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje Mobing invalidov na delovnem mestu, popoldne so sodelovali v treh delavnicah:

  • Javno nastopanje

  • Spoznavam sebe glasom, gibom in zvokom gongov

  • Umirjenost, zakaj jo potrebujemo

Drugi dan so dopoldne in popoldne sodelovali v štirih delavnicah:

  • Gibalna in fizioterapevtska  obravnava z vsakdanjimi pripomočki

  • Samoorganizacija svojega dela in življenja

  • Gibalno plesna delavnica

  • Zavedam se, da mi pripada sreča

Med dopoldanskim in  opoldanskim delom je bila organizirana kulturna predstava, zadnji dan pa je sledilo še eno predavanje Koronovirusna okužba: Kaj moramo vedeti pri nalezljivih boleznih in kako nas je epidemija zbližala.

Prvi dan je bila na razpolago tudi pravna pomoč.