Aktivnosti DI Sevnica v prvi polovici leta 2022

Društvo invalidov Sevnica je bilo v poletnem času  zelo aktivno, saj smo v tem času izpolnjevali vse zastavljene cilje in izvajali vseh osem posebnih socialnih programov.

Udeležba naših članov na vseh dogodkih, ki smo jih organizirali, je bila zelo zadovoljiva, saj vidimo, da je druženje članov potrebno, saj smo socialna bitja in rabimo drug drugega, predvsem pa izpolnjujemo naše poslanstvo in to je skrb za invalida.

 

Razstava unikatnih izdelkov v Galeriji Krmelj

V Galeriji Krmelj je bila konec avgusta na ogled razstava ročnih del ustvarjalk iz celotne Slovenije (članic DI Zveze delovnih invalidov Slovenije), ki jih je v Krmelj povabila Metoda Bec (članica DI Sevnica), vodja sekcije ročna dela Sončnice, ki deluje pod okriljem Društva Svoboda Krmelj. Sončnice so najmlajša sekcija omenjenega društva in delujejo od leta 2019, kljub kratkemu obstoju pa je njimi že kar nekaj samostojnih razstav.

DI Laško: občinski list občine Laško

Na str. 36; 41. in 42. je tajnica Danica BELEJ strnila letošnje aktivnosti v društvu. Ker vsaka družina v občini dobi brezplačni izvod, je to priložnost za predstavitev aktivnosti društva.

Laški bilten

Avtor: Danica BELEJ, tajnica DIO Laško

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov, Zdravilišče Radenci, 9.-11.9.2022

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov.

Prvi dan so udeleženci poslušali dve predavanji, na razpolago je bila tudi pravna pomoč, popoldne pa še kulturna predstava. Cel drugi dan so bili udeleženci razporejeni v delavnice, skupaj smo si ogledali tudi tekmi naših košarkarjev in odbojkarjev, zadnji dan pa je sledilo še eno predavanje.

DI Logatec: Invalidnost?

Povzeto po: Raziskovalna naloga: Invalid sem. Kako je meni prilagojeno življenje. Avtor: Anej Novak

Kdo je invalid? V SSKJ (slovarju slovenskega knjižnjega jezika) je zapisano, da je invalid oseba, ki je zaradi prirojene telesne napake, posledic bolezni, poškodbe nesposoben ali le delno sposoben za delo. Kot sem s pomočjo anket ugotovil, si velika večina ljudi razlaga oziroma predstavlja, da je to oseba, ki je gibalno ovirana in ima invalidski voziček ne pa, da je invalid lahko tudi oseba ki ima psihične težave, je slepa, gluha itd.

MDI Litija Šmartno: Tradicionalno letovanje na Dugem otoku

Neprespana noč 7. junija ni pomenila nič drugega kot  vznemirjenje pred zgodnjim odhodom na štiridnevno letovanje na Dugi otok. 

Za člane in podporne člane našega društva, ga je, kot že vrsto let zaporedoma, skupaj z Mojco in Mirom, skrbno pripravil naš prijatelj Lovre Gaćina, vodja turistične agencije Travel Tilago.

Pester program je privabil kar 82 udeležencev, ki smo se z dvema avtobusoma podali novim dogodivščinam naproti. 

MDI Litija Šmartno: Začelo se je pred 40. leti

Nenapisane življenjske norme nas obvezujejo, da obletnicam, ki se končujejo na »0« največkrat pripisujemo posebno pozornost, pa naj bo to pri obletnicah  rojstva ali obletnicah delovanja društev, ustanov, posebnih dosežkov in podobno. Tudi v našem društvu je bilo tako, saj smo v letošnjem letu obeležili 40 let delovanja.

Razpečuj vsebino