Nadzor v MDDI Maribor

Nadzor v MDDI MB je potekal v sproščenem vzdušju, nadzorni skupini so Emerik TOPLER, predsednik; Alexandara GRUJIČIČ, tajnica; Justina CVETKO, blagajničarka; Olga BELEC, predsednica NO predložili vso zahtevano dokumentacijo in podali pojasnila. MDDI MB deluje na območju 12 občin, na DI imajo za 4 ure zaposleno eno osebo.

Fotografija: ZDIS