Nadzor v MDI Lendava

V sklopu nadzorov, ki jih po žrebu na UO ZDIS, opravlja ZDIS na DI v letošnjem letu, je bilo najprej na vrsti MDI Lendava.

Po topli dobrodošlici članom nadzorne skupine, je bila na razpolago skrbno pripravljena vsa potrebna dokumentacija, dodatna pojasnila pa so podali: Jožef GJEREK, predsednik; Marija BALAŽIC, blagajničarka; Mira ŠLEBIC, predsednica NO in Peter KLAJDERMAN, računovodja. MDI Lendava deluje na območju 7 občin.
 

Fotografija: ZDIS