Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

KOO Gorenjska

Gostitelj seje KOO Gorenjska je bilo DI Tržič. Obravnavali so tekoče zadeve tako pri DI kot aktualne teme delovanja ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila aktualnosti in odgovarjala na vprašanja prisotnih.

Foto: ZDIS

Sestanek na NSIOS

Na NSIOS je bil organiziran sestanek glede uskladitve predlogov tem za fokalno skupino pri predsedniku Vlade RS, ki jih je predlagala ZDIS. S strani ZDIS so se sestanka udeležili Peter Bršek, predsednik ZDIS, Sanja Jablanović, pravnica in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

S strani NSIOS so bili prisotni: mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS; mag. Mojca Vaupotič, generalna sekretarka NSIOS in Matej Verbajs, pravnik.  

Usposabljanje novih predsednikov DI

ZDIS je izvedla usposabljanje za novo izvoljene predsednike DI. Peter Bršek, predsednik ZDIS in delavke strokovne službe ZDIS so udeležencem predstavili ZDIS, posebne socialne programe na državni in lokalni ravni ter pomembne datume za delovanje DI.

Fotografije: ZDIS

Seja KOO Dolenjska in Bela krajina

V Metliki so se sestala DI iz  KOO Dolenjska in Bela krajina. Seji je predsedoval vodja KOO Marjan Kerč, potrdili so zapisnik 5.seje; seznanili so se z delom organov ZDIS; Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila aktualne aktivnosti ZDIS; določili so datum srečanja invalidov KOO.
 

Fotografije: ZDIS

Sestanek na MDDSZEM

Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta se udeležila sestanka na MDDSZEM na temo »Ohranjanja statusa invalidske organizacije oz. organizacije v javnem interesu na področju invalidskega varstva« – to sta 2 različna statusa in glede odločb v javnih evidencah. 

Nadzor nad izpolnjevanjem meril za status invalidskih organizacij v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah izvaja MDDSZEM na 5 let.

Nadzor v MDI Goriške

Na nadzoru so bili prisotni: Erik Pintar, predsednik; Ana Kleč, podpredsednica; mag. Valter Adamič, član NO; Tamara Pulec, javna dela; Polona Tušar, računovodstvo.
Po pogovoru s predstavniki društva o izvedenih posebnih socialnih programih v lanskem letu in pregledu dokumentacije, ki je bila na razpolago, bo nadzorna skupina pripravila poročilo za upravni odbor ZDIS.

Fotografija: ZDIS

Nadzor v MDI Novo mesto

Na nadzoru so bili prisotni: Tine Filip, predsednik; Dragica Brodarič, predsednica NO; Anita Majer, tajnica.

Nadzorna skupina se je seznanila z delovanjem društva in težavami pri izvedbi programov ter vodenju dokumentacije; pregledala dokumentacijo, ki je bila na razpolago; predlagala novoizvoljenemu predsedniku, da se udeleži usposabljanja, ki ga ZDIS organizira za nove predsednike DI.

Fotografije: ZDIS

Nadzor v DI Metlika

Na nadzoru so bili prisotni: Marjan Kerč, predsednik; Zlata Štrucelj, predsednica NO; Erika Pirkovič, tajnica.

Razpečuj vsebino