Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI"

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" je bilo namenjeno predsednikom DI, ki so v preteklem letu imeli interni nadzor in novim predsednikom v DI. V prvem delu so se seznanili s pravnimi podlagami za delovanje, definicijo kaj so posebni socialni programi, z vsebino posebnih socialnih programov na lokalni ravni in napotki ob izvedbi ZČ in pripravi poročil.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Mentorji posebnega socialnega programa "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov" so se srečali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Izmenjali so si izkušnje, podali predloge za lažje izvajanje delavnic in med drugim predstavili tudi nekaj svojih izdelkov. Štiri mentorice se bodo v letošnjem letu v tej vlogi znašle prvič.
Žal so slabe vremenske razmere botrovale temu, da se srečanja niso mogli udeležiti vsi mentorji.

Poročilo predsednika ZDIS - december 2016

01.12.2016 – 56. seja UO Fiesa; ZDIS; Sprejem pri predsedniku RS g. Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu in predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju

Seje sva se udeležila s članico UO Fiese Zdenka Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 55. seje UO Fiesa smo potrdili.
Pod točko 2 smo se dogovorili za najemno pogodbo za hotel Fiesa.
Pod točko 3 smo se dogovorili, da bomo naslednjo sejo imeli 13.12.2016 in se dogovorili za investicije v hotel Fiesa.

Srečanje predsednikov DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov in vodjev aktivov

ZAKLJUČKI

1. Poudarjamo, da je potrebna pravilna uporaba termina »aktiv delovnih invalidov«, ki je vezana na določene vsebine.

2. Vse institucije, ki izobražujejo strokovnjake za delo z invalidi, naj v svoje programe vključijo tudi vsebine, ki zadevajo značilnosti in potrebe delovnih invalidov ter potrebne kompetence strokovnjakov za to delo.

Poročilo predsednika ZDIS - november 2016

03.11.2016 – Seja KOO Podravske regije

Prisotni: MDI Ormož, MDI Ptuj, MDI Lenart, DI Maribor, DI Črešnjevec, DI Slovenska Bistrica, DI Majšperk-Kidričevo.
ZDIS: Drago Novak – predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.

Na dnevnem redu so imeli:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o izvajanju programov v Javnem interesu za MDDSZEM za leto 2015
4. Razprava o odnosih v delovanju društev
5. Razno

Poročilo predsednika ZDIS - oktober 2016

04.10.2016 – 3. seja KOO Dolensko Belokranjske regije

Prisotni: MDI Novo Mesto, DI Črnomelj, DI Grosuplje, DI Trebnje, DI Kočevje, DI Metlika, DI Ribnica .
ZDIS: Drago Novak – predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.
Odsotni: DI Trebnje.

Na dnevnem redu so imeli:

1. Pregled sklepčnosti

2. Usposabljanje ZDIS za razpis FIHO za leto 2017

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje KOO

4. Bela knjiga (pripombe in pobude)

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Terme Ptuj, 25.-26.11.2016

V Termah Ptuj je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje zadnje usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Pravna država in korupcija'', popoldne pa so sodelovali v petih delavnicah. Drugi dan je sledilo predavanje ''Pacientove pravice''. Obiskal nas je tudi Božiček in razdelil čudovita darila, ki so jih pripravile pridne roke prostovoljcev MDI Ptuj.

Šah 2016

DI Sevnica je 22. oktobra organiziralo območno ekipno tekmovanje v šahu

Bilten (PDF, 16MB)

Delavnica »Izdelovanje vizitk z različnimi tehnikami« Radenci, 30.09.-07.10.2016

Delavnica je potekala nemoteno v prijetnem vzdušju in po programu.

Naredile smo vizitke 3D s škatlico, vizitke s pergamentno tehniko, embosiranje s perlicami in vročim fenom ter »tresočke«. Izdelale smo tudi vizitke s šablonami z modelirno maso, mozaik vizitke z raznimi suhimi bleščicami oziroma vitraž z obojestransko lepilno folijo. Ker so bile udeleženke zelo željne znanja in aktivne, nam je uspelo narediti tudi darilne škatlice ter pisemske ovojnice.

Poročilo predsednika ZDIS - september 2016

02.09.2016 – 5. seja KOO Zasavje-Posavje

Prisotni: DI Hrastnik, DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi, DI Radeče, DI Sevnica DI Krško, Drago Novak - predsednik ZDIS, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.

Odsotni: DI Brežice in MDI Litija in Šmartno pri Litiji.

Na dnevnem redu so imeli:

  1. Potrditev zapisnika in sklepov zadnje seje;

Razpečuj vsebino