Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

KOO Podravje - 3. februar 2016 v Majšperku

V sejni sobi občine Majšperk je bilo na predlog Zdenke Ornik, predsednice KOO Podravje, izvedeno usposabljanje za invalide. Prisotni so bili invalidi iz Ptuja, Ormoža, Maribora, Črešnjevca, Slovenske Bistrice, Majšperka.

KOO Obalno kraške regije - 26.01.2016 v Sežani

Na pobudo Hilde Vuga, predsednice KOO Obalno kraške regije, ki združuje: DIO Piran, DI Izola, DI Koper, DI Pivka, DI Postojna, MDI Sežana in DI Ilirska Bistrica je bilo izvedeno usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za izvajanje aktivnosti v DI".

Zahvaljujemo se občini Sežana, ki nam je gostoljubno nudila prostore in tehnično opremo; županu gospodu Davorinu Terčonu pa za pozdravni nagovor.

Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI

Prisotnih je bilo 19 oseb, ki so poslušale predavanje o definiciji posebnega socialnega programa skozi slovensko zakonodajo in se seznanile s pripadajočimi pravnimi podlagami. Predstavljeni so jim bili tudi konkretni primeri prakse iz DI.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Na Zvezi delovnih invalidov Slovenije smo izvedli usposabljanje v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Socialno vključevanje invalidov – delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov«, ki ga Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja v Simonovem Zalivu v Izoli in v Radencih. Udeležili so se ga mentorji, ki bodo v letu 2016 sodelovali z Zvezo.

Usposabljanje »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«

Predsedniki DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov so se v torek, 12. januarja 2016 zbrali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«.

Razpravljali so o pomembnih temah za invalide: spodbujanje oblikovanja aktivov delovnih invalidov v okviru DI, prepoznavnost aktiva v lokalnem okolju, spodbujanje invalidk za prevzemanje vodstvenih in upravljavskih funkcij, prenos dobrih praks in sprejeli naslednje zaključke:

5. seja KOO Koroške regije

17. december 2015, Slovenj Gradec: Predstavniki ZDIS: Drago Novak, predsednik, mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka so se udeležili 5. seje KOO Koroške regije, ki je potekala v izredno delovnem vzdušju.

Psihosocialna rehabilitacija, Terme Dobrna, 21.11.-28.11.2015

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 21.11.-28.11.2015 v Termah Dobrna izvedla 7-dnevni izredno bogate program psihosocialne rehabilitacije, ki se ga je udeležilo 23 brezposelnih in zaposlenih delovnih invalidov iz društev invalidov iz cele Slovenije.

Psihosocialna rehabilitacija, Terme Zreče, 7.11.-14.11.2015

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 7.11.-14.11.2015 v Termah Zreče izvedla 7-dnevni izredno bogat program psihosocialne rehabilitacije, ki se ga je udeležilo 31 brezposelnih in zaposlenih delovnih inv

Poročilo predsednika ZDIS - november 2015

03.11.2015 – 52. seja UO Fiesa; ZDIS; FIHO

Seje sva se udeležila z Zdenko Ornik.

18. srečanje delovnih invalidov Slovenije v Logarski dolini, 4.7.2015

Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci,

V imenu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v svojem imenu, bi vas rada najprej vse lepo pozdravila.

Izredno sem vesela in počaščena, da sem na ta prelepi poletni dan, danes z vami na 18. tradicionalnem srečanju delovnih invalidov v Logarski Dolini, ki ga vsako leto požrtvovalno organizirata Zgornjesavinjsko medobčinsko društvu invalidov Mozirje in Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Razpečuj vsebino