Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI

Prisotnih je bilo 19 oseb, ki so poslušale predavanje o definiciji posebnega socialnega programa skozi slovensko zakonodajo in se seznanile s pripadajočimi pravnimi podlagami. Predstavljeni so jim bili tudi konkretni primeri prakse iz DI.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Na Zvezi delovnih invalidov Slovenije smo izvedli usposabljanje v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Socialno vključevanje invalidov – delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov«, ki ga Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja v Simonovem Zalivu v Izoli in v Radencih. Udeležili so se ga mentorji, ki bodo v letu 2016 sodelovali z Zvezo.

Usposabljanje »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«

Predsedniki DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov so se v torek, 12. januarja 2016 zbrali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«.

Razpravljali so o pomembnih temah za invalide: spodbujanje oblikovanja aktivov delovnih invalidov v okviru DI, prepoznavnost aktiva v lokalnem okolju, spodbujanje invalidk za prevzemanje vodstvenih in upravljavskih funkcij, prenos dobrih praks in sprejeli naslednje zaključke:

5. seja KOO Koroške regije

17. december 2015, Slovenj Gradec: Predstavniki ZDIS: Drago Novak, predsednik, mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka so se udeležili 5. seje KOO Koroške regije, ki je potekala v izredno delovnem vzdušju.

Psihosocialna rehabilitacija, Terme Dobrna, 21.11.-28.11.2015

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 21.11.-28.11.2015 v Termah Dobrna izvedla 7-dnevni izredno bogate program psihosocialne rehabilitacije, ki se ga je udeležilo 23 brezposelnih in zaposlenih delovnih invalidov iz društev invalidov iz cele Slovenije.

Psihosocialna rehabilitacija, Terme Zreče, 7.11.-14.11.2015

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 7.11.-14.11.2015 v Termah Zreče izvedla 7-dnevni izredno bogat program psihosocialne rehabilitacije, ki se ga je udeležilo 31 brezposelnih in zaposlenih delovnih inv

Poročilo predsednika ZDIS - november 2015

03.11.2015 – 52. seja UO Fiesa; ZDIS; FIHO

Seje sva se udeležila z Zdenko Ornik.

18. srečanje delovnih invalidov Slovenije v Logarski dolini, 4.7.2015

Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci,

V imenu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v svojem imenu, bi vas rada najprej vse lepo pozdravila.

Izredno sem vesela in počaščena, da sem na ta prelepi poletni dan, danes z vami na 18. tradicionalnem srečanju delovnih invalidov v Logarski Dolini, ki ga vsako leto požrtvovalno organizirata Zgornjesavinjsko medobčinsko društvu invalidov Mozirje in Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Poročilo predsednika ZDIS - september 2015

01.09.2015– Nadzor v MDI Goriške; ZDIS

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.
Pri nadzoru s strani MDI Goriške so bili: mag. Valter Adamič, predsednik MDI; Ingrid Cingerle, tajnica MDI; Mojca Rus, podporni član – socialna delavka; Darko Zavratnik, podpredsednik MDI; Mavrič Tatjana, članica NO MDI; Vladimira Cigoj, računovodski servis – Contall d.o.o.; Leon Bajc, član IO MDI.

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov, Terme Zreče, 11.-12.9.2015

V Termah Zreče je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter usposabljanje za aktive delovnih invalidov.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Integracija delovnih invalidov v kulturno življenje'', popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Drugi dan je sledilo predavanje ''Delovanje komisije MDDSZ za ugotovitevpodlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi''.

 

Razpečuj vsebino