Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Nadzor v MDDI Maribor

Na nadzoru so bili prisotni: Emerik TOPLER, predsednik; Jana LORBER, tajnica; Justina CVETKO, prostovoljka; Olga BELEC, predsednica NO.

Nadzor v DI Majšperk in Kidričevo

Na nadzoru so bili prisotni: Jože ROBER, predsednik; Zvonko FRČEC, podpredsednik; Terezija ROBER, tajnica; Boris GORIŠEK, predsednik NO.

Nadzor v DI Slovenj Gradec

Na nadzoru so bili prisotni: Stanislava TAMŠE, predsednica; Marija PEČOLAR, tajnica in blagajničarka; Petra SENICA, računovodstvo; Elizabeta KRPAČ, predsednica NO.

Nadzor v DI Dravograd

Na nadzoru so bili prisotni: Slavko HALUŽAN predsednik; Marjana KOTNIK, tajnica; Marjana HALUŽAN, blagajničarka; Leon TURIČNIK, predsednik NO; Marjeta KORENČ, računovodstvo.

Nadzor v DIO Kranjska Gora

Na nadzoru so bili prisotni: Marko KOŠIR, predsednik; Marija STOPAR, tajnica; Marija KUŽNIK, računovodja; Milun VASIĆ, član NO.

Nadzor v MDI Jesenice

Na nadzoru so bili prisotni: Marina KALAN, predsednica; Tatjana JEKIČ, računovodstvo; Darko NOČ, predsednik NO.

Nadzor v DI Tržič

Na nadzoru so bili prisotni: Marta MESAREK, predsednica; Joži LAHARNAR, tajnica; Marija SREČNIK, računovodstvo; Franc Emil GODNAU, predsednik NO.

Nadzor v DIO Piran

Na nadzoru sta bili prisotni: Nives ANTONIČ in Majda KOVAČIČ, referentka za šport.

Nadzor v DI Izola

Na nadzoru so bili prisotni: Franc POROPAT, predsednik; Marica GLAVINA, namestnica predsednika NO, Vesna VAZZAZ, tajnica, Tatjana KOBLAR, računovodstvo.

Razpečuj vsebino