Priprava koledarja za športna tekmovanja v letu 2024 - prvi posvet

Prvi posvet predsednikov DI in referentov za šport za pripravo koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2024 je bil izveden v Hotedršici, v organizaciji MDI Idrija – Cerkno in s pozdravnimi besedami je posvet pričel predsednik društva Miroslav Pišljar. Posveta so se udeležili predstavniki iz 12 DI. Franc Boljte, predsednik Komisije za rekreacijo in šport pri ZDIS je podal uvodne smernice za nadaljnjo razpravo, ki jo je vodil Ciril Podbregar, izvajalec PSP.

Prisotni so se uskladili glede izvajalcev za izvedbo območnih tekmovanj z njihovega področja. Peter Bršek, predsednik ZDIS je podal informacije o škodi, ki so jo prizadele poplave v začetku avgusta tako našim članom kot DI. Mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS je prisotne obvestila o pripravah na planiranje za leto 2024.

 

Fotografije: ZDIS