Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Poročilo predsednika ZDIS - september 2016

02.09.2016 – 5. seja KOO Zasavje-Posavje

Prisotni: DI Hrastnik, DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi, DI Radeče, DI Sevnica DI Krško, Drago Novak - predsednik ZDIS, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.

Odsotni: DI Brežice in MDI Litija in Šmartno pri Litiji.

Na dnevnem redu so imeli:

  1. Potrditev zapisnika in sklepov zadnje seje;

Usposabljanje za aktivno življenje in delo - za zaposlene in brezposelne invalide; Terme Čatež, 16. - 17.9.2016

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje že tretje Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide.

Usposabljanja se je udeležilo 98 zaposlenih in brezposelnih invalidov iz naših društev.

Udeleženci so prvi dan dopoldne aktivno sodelovali v enem predavanju, popoldne v štirih delavnicah, ves čas jim je bila na razpolago tudi pravna svetovalka.

Drugi dan so dopoldne sodelovali še v enem predavanju. 

Poročilo predsednika ZDIS - avgust 2016

30.08.2016 – ZDIS

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

Sestanek MDI Idrija - Cerkno glede delovanja društva in glede pregleda dokumentacije DI za leto 2015 po sklepu UO ZDIS.

Prisotni s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Poročilo predsednika ZDIS - julij 2016

01.07.2016 – Nadzor v MDI Jesenice; Tradicionalno športno srečanje MDDI Celje

 

Nadzor s strani ZDIS-a. 

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani MDI Jesenice so bili: Marina Kalan, predsednica MDI; Božidar Oman, predsednik NO MDI; Tatjana Jekič, računovodja – računovodski servis VTI-UTRIP d.o.o..

Poročilo predsednika ZDIS - maj 2016

05.05.2016 – 3. seja UO NSIOS; ZDIS

Udeležil sem se 3. seje UO NSIOS v sejni dvorani URI-Soča v Ljubljani.
Potrdili smo dnevni red.
Uskladili smo predlog dikcije 7. člena NSIOS predloga Zakona o FIHO in FŠO.
Povedal sem tudi glede Bele knjige.
NSIOS mora pripraviti dopis, katerega vse IO podprejo, glede ribičije.

Razgovor z Matjažem Juhartom in Alešem Časarjem glede zadnje seje UO Fiesa in priprava na naslednjo sejo.

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov, Radenci

Zdravilišče Radenci 3. - 4. junij 2016

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter usposabljanje za
aktive delovnih invalidov.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Bolečine v križu, bolezni hrbtenice, bolečine v vratu in ramenskem obroču; kako ravnati, kako živeti s tem, kako preprečujemo in zdravimo?'', popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Razpečuj vsebino