Srečanje invalidskih organizacij s političnimi strankami

V prostorih Roga v Ljubljani je dne 15.5.2024 potekalo srečanje predstavnikov posameznih političnih strank, ki kandidirajo na Evropskih volitvah.

 

V teh dneh lahko v različnih medijih spremljamo predvolilne oddaje in predstavitve programov strank in kandidatov, ki bodo sodelovali na skorajšnjih volitvah v Evropski parlament. Vendar v različnih soočenjih in člankih praviloma ni vsebin s področja uresničevanja pravic invalidov ter invalidskega varstva. Invalidi predstavljajo pomemben del populacije, po nekaterih podatkih več kot 15% in smo tudi volivci, zato bomo enako kot drugi sodržavljani z volilno pravico oz. še dodatno pretehtali, komu oddati svoj glas na volitvah, pri čemer bomo dodatno pozorni na to, kakšna so stališča kandidatov glede vprašanj, ki so za nas pomembna.

 

NSIOS je organiziral srečanje s predstavniki političnih strank, ki kandidirajo na Evropskih volitvah.  

 • Svoboda:Jure Leben
 • SDS: dr. Alenka Forte
 • SD: Matjaž Nemec, dr. Milan Brglez
 • Vesna: Uroš Macerl
 • Resnica: dr. Sabina Senčar
 • Levica:Nataša Sukič
 • NSi: dr. Janez Cigler Kralj
 • Nič od tega: Tjaša Zorc Rupnik
 • Dobra država/DESUS: Doroteja Novak Gosarič

 

 Kandidatom so bila zastavljena naslednja vprašanja:

 • Kako nameravate zagotoviti, da se bodo predlogi manifesta, ki ga je lani sprejelo Evropsko gibanje invalidov, spoštovali na način, ki bo zagotavljal invalidom lažje življenje, upoštevajoč njihovo integriteto, spodbujal njihovo aktivnost v vsakdanjem življenju?.
 • Kako nameravate zagotoviti uresničevanje volilne pravice in dostop do ustreznih informacij ter gradiva za volitve, ki bodo prilagojene različnim vrstam in oblikam invalidnosti? In kako komentirate nedostopnost spletnih strani evropskih političnih strank?
 • Ali v vaši stranki podpirate idejo, da bi vsi invalidi glede na različno kategorijo, vrsto telesnih okvar in stopnjo invalidnosti, imeli možnost kandidirati za sedež v EU? Ali ste med svoje kandidate za EU parlament vključili tudi invalide?
 • Na katerih področjih EU zakonodaje si boste prizadevali za izboljšanje položaja invalidov?
 • Ali poznate EU kartico ugodnosti za invalide? Kaj boste naredili kot poslanka/ec EU parlamenta, da bodo invalidi imeli večjo možnost dostopnosti in pravico do prostega gibanja v EU?
 • Kaj bi se po vašem mnenju še dalo storiti, za izboljšanje osveščenosti o invalidih in njihovih pravicah?

 

Obljubili so, da se bodo o pomembnih vprašanjih, ki se dotikajo invalidov, posvetovali s predstavniki invalidov.

Podprli so ustanovitev odbora za pravice invalidov v okviru Evropskega parlamenta.

Pohvalili so aktivnosti v zvezi z Evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Zavzemajo se za izboljšanje položaja invalidov in za zaščito že pridobljenih pravic invalidov v Sloveniji.

 

Fotografija: ZDIS