Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov

Udeleženci usposabljanja so obnovili znanje s področja invalidskega zavarovanja in sodelovali v petih delavnicah: "Kako se invalidi odločimo, da živimo kvalitetno življenje?; Kaj in kako lahko svetujem kot prostovoljec?; Kako se učinkovito zavzeti zase in pri tem ohraniti dobre odnose?; Kako naj delovni invalidi prepoznamo ljudi, ki nas čustveno in psihično zastrupljajo ter kakšne obrambne strategije lahko pri tem uporabimo?; Komuniciranje v medosebnih odnosih." Za zaključek pa so poslušali še predavanje dr.Golouha o težavah s prebavili. 

4. skupina na usposabljanju »Koledar kapacitet - spletna aplikacija«

MDI Gornja Radgona, MDI Lendava, MDI Ljutomer, MDI Murska Sobota, DI Črešnjevec, DI Majšperk in Kidričevo, DI Slovenska Bistrica, MDI Ptuj, MDI Žalec, MDI Ormož.

3. skupina na usposabljanju "Koledar kapacitet - spletna aplikacija

3. skupina na usposabljanju "Koledar kapacitet - spletna aplikacija: DIO Laško, ODI Zgornje Posotelje, MDDI Šentjur, MDI Šaleške doline, DI Ljubljana

- Center, MDIO Litija in Šmartno pri Litiji, DI Rimske Toplice, MDI Lenart, DI Maribor

2.skupina na usposabljanju "Koledar kapacitet - spletna aplikacija

2.skupina na usposabljanju "Koledar kapacitet - spletna aplikacija: MDI Kranj, DI Žiri, DI Kranjska Gora, MDDI Radovljica, MDI Domžale, MDI Jesenice, DI Tržič, MDI Škofja Loka, DI Ljubljana Vič - Rudnik.

Pričeli smo usposabljanja za društva "Koledar kapacitet - spletna aplikacija"

Pričeli smo usposabljanja za društva "Koledar kapacitet - spletna aplikacija" in udeleženci so bili zelo aktivni. Prisotna so bila DI: Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Izola, Piran, Trebnje. 

19.-20.5.2017: Usposabljanje za aktivno življenje in delo; Moravske Toplice

V Moravskih Toplicah je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje že drugo Usposabljanje za brezposelne in zaposlene invalide ter aktive delovnih invalidov. Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje, popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah. Na razpolago je bila tudi brezplačna pravna pomoč.
Drugi dan je sledilo še eno predavanje.

19. revija pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije, Radlje ob Dravi, 13.5.2017

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov ''Drava'', Radlje ob Dravi organizirala 19. revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Revija je bila v soboto, 13. maja 2017 ob 15. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17.

Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI, 7.-8.4.2017, Terme Topolšica

V Termah Topolšica je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo dvodnevno Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.
Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje z naslovom ''Upravljanje s čustvi v donosih'' ,  popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.
Drugi dan je sledilo predavanje ''Novosti v zakonodaji za invalide''.

Redni zbor članov ZDIS, Ljubljana, 25.4.2017

Redni zbor članov ZDIS, Ljubljana, 25.4.2017: Predstavniki društev invalidov so na rednem zboru članov Zveze delovnih invalidov Slovenije je sprejeli vsa poročila za preteklo leto in plan dela za leto 2017.

Delavnica »Kaligrafija«, Simonov zaliv Izola 24.02.-03.03.2017

Delavnica je potekala v prijetnem vzdušju osmih udeležencev, sedem rednih in ene zunanje. Na delavnici smo v šestih dneh spoznali pisavo gotico teksturo (male in velike črke, števila in ločila).

Tečaj je potekal v dopoldanskem času in sicer dnevno od 8:00 do 12:45 ure, kar je bilo povsem ustrezno, saj so bile za popoldansko delo oči preveč utrujene. Udeleženci so se seznanili z držo peresa, višino črk glede na širino peresa ter ostalimi zakonitostmi gotice teksture.

Razpečuj vsebino