Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Nadzor v DI Slovenj Gradec

Na nadzoru so bili prisotni: Stanislava TAMŠE, predsednica; Marija PEČOLAR, tajnica in blagajničarka; Petra SENICA, računovodstvo; Elizabeta KRPAČ, predsednica NO.

Nadzor v DI Dravograd

Na nadzoru so bili prisotni: Slavko HALUŽAN predsednik; Marjana KOTNIK, tajnica; Marjana HALUŽAN, blagajničarka; Leon TURIČNIK, predsednik NO; Marjeta KORENČ, računovodstvo.

Nadzor v DIO Kranjska Gora

Na nadzoru so bili prisotni: Marko KOŠIR, predsednik; Marija STOPAR, tajnica; Marija KUŽNIK, računovodja; Milun VASIĆ, član NO.

Nadzor v MDI Jesenice

Na nadzoru so bili prisotni: Marina KALAN, predsednica; Tatjana JEKIČ, računovodstvo; Darko NOČ, predsednik NO.

Nadzor v DI Tržič

Na nadzoru so bili prisotni: Marta MESAREK, predsednica; Joži LAHARNAR, tajnica; Marija SREČNIK, računovodstvo; Franc Emil GODNAU, predsednik NO.

Nadzor v DIO Piran

Na nadzoru sta bili prisotni: Nives ANTONIČ in Majda KOVAČIČ, referentka za šport.

Nadzor v DI Izola

Na nadzoru so bili prisotni: Franc POROPAT, predsednik; Marica GLAVINA, namestnica predsednika NO, Vesna VAZZAZ, tajnica, Tatjana KOBLAR, računovodstvo.

Uspešno izpeljan zbor članov ZDIS

Zaradi epidemije smo tudi v Zvezi delovnih invalidov Slovenije vse aktivnosti izvajali prilagojeno trenutni situaciji in v lanskem letu zaradi ukrepov nismo mogli izvesti zbora članov. Smo pa to storili takoj letos, ko je bilo možno, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ. Na  zboru članov je bilo prisotnih 54 predstavnikov DI, potrdili so vsa poročila za leto 2019 in 2020 ter plan aktivnosti za leto 2020, 2021 in  lanska izhodišča za leto 2022.

Nadzor v ODI Dravinjske doline, Slovenske Konjice

Na nadzoru so bili prisotni: Anton ZALOŽNIK, član NO; Elizabeta VODOPIVEC, tajnica; Vida PUŠNIK, blagajničarka.

Razpečuj vsebino