Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Psihosocialna rehabilitacija, Terme Vivat Moravske Toplice

6. - 23. april 2016 - v Termah Vivat Moravske Toplice je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla bogat 7-dnevni program psihosocialne rehabilitacije.

Poročila predsednika ZDIS, april 2016

 

05.04.2016 – 5. sestanek delovne skupine za pripravo meril in kriterijev za KOO; ZDIS

Priprava predloga za zbor članov ZDIS.

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

 

06.04.2016 – 2. seja UO NSIOS

Udeležil sem se 2. seje UO NSIOS v sejni dvorani URI-Soča v Ljubljani. 

Psihosocialna rehabilitacija, 2.-9.4.2016, Terme Olimia

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v Termah Olimia v dneh od 2.-9.4.2016 za brezposelne in zaposlene delovne invalide izvedla bogat program psihosocialne rehabilitacije.

Poročila predsednika ZDIS, marec 2016

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov – za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov; Terme Dobrna, 04.03.2016  

V Termah Dobrna je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov. 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Zreče, 1. - 2.4.2016

V Termah Zreče je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje z naslovom ''Visok krvni tlak kot dejavnik tveganja pri delovnih invalidih'' , popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Drugi dan je sledilo predavanje ''Strategija reševanja problemov''.

 

Poročilo predsednika ZDIS - februar 2016

02.02.2016 – ZDIS

Sestanek z izvajalcem 18. revije pevskih zborov ZDIS.
Prisotni s strani ZDIS: Drago Novak, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.
Prisotni s strani DI Logatec: Rudolf Korenč, predsednik in Olga Mihevc, tajnica.
Dogovorili smo se z predsednikom DI Logatec g. Rudolfom Korenčem in tajnico DI Logatec ga. Olgo Mihevc o izvedbi 18. revije pevskih zborov ZDIS, ki bo 14.5.2016 v Logatcu v izvedbi DI Logatec.
Pogledali smo dogovor in se dogovorili za nadaljnje delo.

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Terme Dobrna, 4.-5.3.2016

V Termah Dobrna je Zveza delovnih invalidov Slovenije v dneh od 4.-5.3.2016 izvedla letošnje prvo Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljce/ke na društvih invalidov - članih ZDIS.

Poročilo predsednika ZDIS - januar 2016

05.01.2016 – ZDIS; ZPIZ

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

KOO Celjske regije, 5.2.2016 v Rogaški Slatini

V Kulturnem domu v Rogaški Slatini je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov, iz naslednjih društev: Zgornje Posotelje, Dravinjske doline, Zgornjesavinjsko MDI Mozirje, Šaleške doline, Žalec, Celje, Laško, Rimske Toplice, Šentjur.

Zahvaljujemo se tudi gospodu Marjanu Čuješu, tajniku občine Rogaška Slatina, za prijazne pozdravne besede.

KOO Gorenjske - 4. Februarja 2016 v Kamniku

Marina Kalan, predsednica MDI Jesenice je dala pobudo za usposabljanje invalidov gorenjske regije na temo: Opolnomočenje invalidov za izvajanje aktivnosti na DI. V prostorih MDI Kamnik, ki so jih pred leti kupili s pomočjo FIHO, so predavanjem prisluhnili invalidi iz DI, ki delujejo na območju gorenjske regije: Kranj, Žiri, Domžale, Škofja Loka, Radovljica, Kranjska Gora, Kamnik.

Razpečuj vsebino