Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Zreče, 1. - 2.4.2016

V Termah Zreče je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje z naslovom ''Visok krvni tlak kot dejavnik tveganja pri delovnih invalidih'' , popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Drugi dan je sledilo predavanje ''Strategija reševanja problemov''.

 

Poročilo predsednika ZDIS - februar 2016

02.02.2016 – ZDIS

Sestanek z izvajalcem 18. revije pevskih zborov ZDIS.
Prisotni s strani ZDIS: Drago Novak, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.
Prisotni s strani DI Logatec: Rudolf Korenč, predsednik in Olga Mihevc, tajnica.
Dogovorili smo se z predsednikom DI Logatec g. Rudolfom Korenčem in tajnico DI Logatec ga. Olgo Mihevc o izvedbi 18. revije pevskih zborov ZDIS, ki bo 14.5.2016 v Logatcu v izvedbi DI Logatec.
Pogledali smo dogovor in se dogovorili za nadaljnje delo.

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Terme Dobrna, 4.-5.3.2016

V Termah Dobrna je Zveza delovnih invalidov Slovenije v dneh od 4.-5.3.2016 izvedla letošnje prvo Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljce/ke na društvih invalidov - članih ZDIS.

Poročilo predsednika ZDIS - januar 2016

05.01.2016 – ZDIS; ZPIZ

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

KOO Celjske regije, 5.2.2016 v Rogaški Slatini

V Kulturnem domu v Rogaški Slatini je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov, iz naslednjih društev: Zgornje Posotelje, Dravinjske doline, Zgornjesavinjsko MDI Mozirje, Šaleške doline, Žalec, Celje, Laško, Rimske Toplice, Šentjur.

Zahvaljujemo se tudi gospodu Marjanu Čuješu, tajniku občine Rogaška Slatina, za prijazne pozdravne besede.

KOO Gorenjske - 4. Februarja 2016 v Kamniku

Marina Kalan, predsednica MDI Jesenice je dala pobudo za usposabljanje invalidov gorenjske regije na temo: Opolnomočenje invalidov za izvajanje aktivnosti na DI. V prostorih MDI Kamnik, ki so jih pred leti kupili s pomočjo FIHO, so predavanjem prisluhnili invalidi iz DI, ki delujejo na območju gorenjske regije: Kranj, Žiri, Domžale, Škofja Loka, Radovljica, Kranjska Gora, Kamnik.

KOO Podravje - 3. februar 2016 v Majšperku

V sejni sobi občine Majšperk je bilo na predlog Zdenke Ornik, predsednice KOO Podravje, izvedeno usposabljanje za invalide. Prisotni so bili invalidi iz Ptuja, Ormoža, Maribora, Črešnjevca, Slovenske Bistrice, Majšperka.

KOO Obalno kraške regije - 26.01.2016 v Sežani

Na pobudo Hilde Vuga, predsednice KOO Obalno kraške regije, ki združuje: DIO Piran, DI Izola, DI Koper, DI Pivka, DI Postojna, MDI Sežana in DI Ilirska Bistrica je bilo izvedeno usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za izvajanje aktivnosti v DI".

Zahvaljujemo se občini Sežana, ki nam je gostoljubno nudila prostore in tehnično opremo; županu gospodu Davorinu Terčonu pa za pozdravni nagovor.

Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI

Prisotnih je bilo 19 oseb, ki so poslušale predavanje o definiciji posebnega socialnega programa skozi slovensko zakonodajo in se seznanile s pripadajočimi pravnimi podlagami. Predstavljeni so jim bili tudi konkretni primeri prakse iz DI.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Na Zvezi delovnih invalidov Slovenije smo izvedli usposabljanje v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Socialno vključevanje invalidov – delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov«, ki ga Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja v Simonovem Zalivu v Izoli in v Radencih. Udeležili so se ga mentorji, ki bodo v letu 2016 sodelovali z Zvezo.

Razpečuj vsebino