Seja Častnega razsodišča ZDIS

Častno razsodišče ZDIS se je sestalo na svoji prvi seji. Prisotni so bili vsi člani. Janez Sedušak, predsednik ČR ZDIS je povzel katere kršitve obravnava ČR ZDIS in kdo lahko da pobudo oz. zahtevo za obravnavo na ČR ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS je povedal, da mu 30.člen Statuta ZDIS omogoča, da daje pobudo za sklic seje ČR; da sestavo in naloge ČR ZDIS določata 32. in 33. člen Statuta ZDIS; da v primeru, da se obravnava oseba iz DI iz katerega je tudi član oz. nadomestni član ČR ZDIS, se le-ta izloči iz postopka.

 

Fotografije: ZDIS