Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Priprava koledarja za športna tekmovanja v letu 2024 - drugi posvet

Drugi posvet predsednikov DI in referentov za šport za pripravo koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2024 je bil izveden v Dolu pri Hrastniku, v organizaciji DI Hrastnik.
Posveta so se udeležili predstavniki iz 14 DI. Uvodoma je udeležence pozdravil predsednik društva Rajko Žagar.
Peter Bršek, predsednik ZDIS je podal informacije o škodi, ki so jo prizadele poplave v začetku avgusta tako našim članom kot DI.

Priprava koledarja za športna tekmovanja v letu 2024 - prvi posvet

Prvi posvet predsednikov DI in referentov za šport za pripravo koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2024 je bil izveden v Hotedršici, v organizaciji MDI Idrija – Cerkno in s pozdravnimi besedami je posvet pričel predsednik društva Miroslav Pišljar. Posveta so se udeležili predstavniki iz 12 DI. Franc Boljte, predsednik Komisije za rekreacijo in šport pri ZDIS je podal uvodne smernice za nadaljnjo razpravo, ki jo je vodil Ciril Podbregar, izvajalec PSP.

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov, Terme Olimia, 8.-10.9.2023

V Termah Olimia je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov, skupaj 100 invalidov. Prvi dan dopoldne so udeleženci poslušali predavanje, popoldne pa so bili razporejeni v štiri delavnice, pred tem je bila na razpolago tudi pravna pomoč. Drugi dan dopoldne so bili ponovno razporejeni v štiri delavnice, popoldne je bil izveden Festival harmonikarjev, na katerem je sodelovalo šest invalidov. Zadnji dan je sledilo še eno predavanje.

Informativni sestanek za projekt "Občina po meri invalidov"

ZDIS je izvedla vsakoletni informativni sestanek za DI in občine, ki želijo pristopiti k projektu "Občina po meri invalidov". Predstavitev je vodila mag. Andrejka Fatur Videtič, predsednica projektnega sveta. Sodelovali so tudi ostali člani projektnega sveta. Interes za izvajanje projekta je pokazalo 6 občin.

Avtor fotografij: ZDIS

Slovesen podpis Poslovnika o delu KOO Obalno kraške

Pri vinski fontani v Marezigah so vsa DI iz KOO Obalno kraške slovesno podpisala Poslovnik o delu KOO.

Slovesen podpis Poslovnika o delu KOO Koroške

Slovesen podpis Poslovnika o delu KOO Koroška je vodja koordinacije Janez Tratnik organiziral na flosu, na splavarjenju po Dravi. Kljub dežju je dogodek v polni meri uspel. Doživeli smo tudi »krst« in sprejem v flosarski ceh. S svojo prisotnostjo nas je počastila Angelca Mrak, županja občine Muta.

Peter Bršek, predsednik ZDIS je prisotnim iz DI predstavil delovanje ZDIS v zadnjem obdobju.

Fotografije: ZDIS

Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov, Zdravilišče Radenci, 15.-16.6.2023

V Zdravilišču Radenci je je Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) izvedla letošnje drugo usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov.

Slovesen podpis Poslovnika o delu KOO Dolenjske in Bele krajine

V mestni hiši v Novem mestu so vsa DI iz KOO Dolenjska in Bela krajina slovesno podpisala Poslovnik o delu KOO.

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je prisotnim orisal delovanje največje reprezentativne invalidske organizacije v Sloveniji – Zveze delovnih invalidov Slovenije v obdobju, ko je prevzel njeno vodenje. V prijetnem in sproščenem vzdušju so si prisotni izmenjali novice o svojem delu v DI. 
 

Fotografije: ZDIS

Zbor članov ZDIS

Redni zbor članov Zveze delovnih invalidov Slovenije je bil tokrat v občini Petrovče. Predstavniki DI so soglasno sprejeli Letno poročilo ZDIS za leto 2022, Plan za leto 2023 in Planska izhodišča za leto 2024

Fotografije: ZDIS

Razpečuj vsebino