Sestanek na NSIOS

Na NSIOS je bil organiziran sestanek glede uskladitve predlogov tem za fokalno skupino pri predsedniku Vlade RS, ki jih je predlagala ZDIS. S strani ZDIS so se sestanka udeležili Peter Bršek, predsednik ZDIS, Sanja Jablanović, pravnica in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

S strani NSIOS so bili prisotni: mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS; mag. Mojca Vaupotič, generalna sekretarka NSIOS in Matej Verbajs, pravnik.  

Dotaknili so se tudi novic iz medijev o reformi pokojninsko invalidske zakonodaje, saj gradiva v javnosti ni; delovna skupina pri MDDSZEM pa se že od lanskega leta ni sestala.

 

Fotografije: ZDIS