Usposabljanje novih predsednikov DI

ZDIS je izvedla usposabljanje za novo izvoljene predsednike DI. Peter Bršek, predsednik ZDIS in delavke strokovne službe ZDIS so udeležencem predstavili ZDIS, posebne socialne programe na državni in lokalni ravni ter pomembne datume za delovanje DI.

Fotografije: ZDIS