Nadzor v MDI Goriške

Na nadzoru so bili prisotni: Erik Pintar, predsednik; Ana Kleč, podpredsednica; mag. Valter Adamič, član NO; Tamara Pulec, javna dela; Polona Tušar, računovodstvo.
Po pogovoru s predstavniki društva o izvedenih posebnih socialnih programih v lanskem letu in pregledu dokumentacije, ki je bila na razpolago, bo nadzorna skupina pripravila poročilo za upravni odbor ZDIS.

Fotografija: ZDIS