Nadzor v DI Metlika

Na nadzoru so bili prisotni: Marjan Kerč, predsednik; Zlata Štrucelj, predsednica NO; Erika Pirkovič, tajnica.

Nadzorna skupina je pregledala statusne podatke o organizaciji; opravila pregled poslovanja in finančnih podatkov in izkazov organizacije; opravila nadzor nad namensko porabo sredstev ZDIS/FIHO ter se seznanila z načini spremljanja in merjenja rezultatov uspešnosti  na področjih delovanja, izvajanja programov in naložb društva invalidov Metlika.

Fotografije: ZDIS