Seja KOO Dolenjska in Bela krajina

V Metliki so se sestala DI iz  KOO Dolenjska in Bela krajina. Seji je predsedoval vodja KOO Marjan Kerč, potrdili so zapisnik 5.seje; seznanili so se z delom organov ZDIS; Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila aktualne aktivnosti ZDIS; določili so datum srečanja invalidov KOO.
 

Fotografije: ZDIS