Sestanek na MDDSZEM

Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta se udeležila sestanka na MDDSZEM na temo »Ohranjanja statusa invalidske organizacije oz. organizacije v javnem interesu na področju invalidskega varstva« – to sta 2 različna statusa in glede odločb v javnih evidencah. 

Nadzor nad izpolnjevanjem meril za status invalidskih organizacij v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah izvaja MDDSZEM na 5 let.

Za ohranitev statusa organizacije v javnem interesu na področju invalidskega varstva, na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah, so morala DI  do 31.3.2024 na MDDSZEM posredovati poročilo za leto 2022 in 2023, plan za leto 2024 in planska izhodišča za leto 2025.
V skladu z izjavo iz leta 2019, so DI v lanskem letu uskladila svoje statute s statutom ZDIS in Zakonom o nevladnih organizacijah.

 

Med drugim je bila razprava o DI, ki še nimajo potrjenih statutov s strani UE, so pa v postopku: MDDI Celje; DI Koper; DI Ljubljana – Center; DI Ljubljana – Moste – Polje; DI Ljubljana – Šiška; DI Metlika; DIO Piran; DI Trebnje in MDDI Maribor, ki še ni v postopku  ter MDI Domžale, ki ni pristopilo k uskladitvi statuta.

 

Dogovorili smo se, da se ponovno sestanemo v roku 14 dni.

 

Fotografije: ZDIS