Nadzor v MDI Novo mesto

Na nadzoru so bili prisotni: Tine Filip, predsednik; Dragica Brodarič, predsednica NO; Anita Majer, tajnica.

Nadzorna skupina se je seznanila z delovanjem društva in težavami pri izvedbi programov ter vodenju dokumentacije; pregledala dokumentacijo, ki je bila na razpolago; predlagala novoizvoljenemu predsedniku, da se udeleži usposabljanja, ki ga ZDIS organizira za nove predsednike DI.

Fotografije: ZDIS