Poslanica ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov

Spoštovani,leta 2006 se bomo nesporno spominjali po nadaljnem razvoju slovenska
invalidskega varstva, vendar pa smo hkrati ponovno doživeli tudi nekaj
izjemno neprijetnih dogodkov. Z vidika delovanja invalidskih organizacij je
seveda najpomembnejše ohranjevanje obstoječega javnega financiranja
življenjsko pomembnih posebnih socialnih programov za invalide, ki je letos
ugodno potekalo, hkrati pa smo lahko tudi zelo zadovoljni s predlogom Vladne
delovne skupine, ki pripravlja takšno dopolnitev obstoječega zakona o
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki še naprej zagotavlja naše
stabilno, trajno in avtonomno financiranje.

Letošnje evropsko geslo mednarodnega dneva invalidov poudarja mladost,
prihodnost in enakopravnost, zaradi česar smo v našo poslanico za slovensko
javnost vključili poudarke na vsebinah, ki so smiselno vodilo za naša
hotenja in prizadevanja v prihodnjem letu 2007. K temu se pridružuje tudi
Evropski invalidski forum (EDF - European Disability Forum) s svojo 10.
obletnico delovanja, katero bomo tudi v Sloveniji organizirano obeležili,
kajti ambicije slovenskih invalidov za sedanjost in prihodnost so tesno
povezane z oblikovanjem in uveljavljanjem evropske invalidske politike.Leto 2007 je v EU tudi razglašeno za leto enakih možnosti in ta vsebinski
okvir je tista priložnost, ki jo moramo slovenski invalidi izrabiti, da
opozarjamo na izstopajoče primere diskriminacije posameznikov zaradi
invalidnosti, saj obstaja veliko realnih možnosti, da se jih odpravi.Najlepše pozdravljava.Boris ŠuštaršičŠtefan KušarŠtefan Kušar, univ. dipl. teol.

Glavni tajnik

NSIOS - Nacionalni svet

invalidskih organizacij SlovenijeNational Council of Disabled People`s Organisations of SloveniaLinhartova 1

SI - 1000 Ljubljana

Slovenia

tel +386 (0)1 430 36 46

fax +386 (0)1 430 36 47

Priloga NSIOS - preberi