ZDIS

Novice in obvestila iz strokovne službe ZDIS

Svet FIHO

25.09.2006 - Na seji Sveta FIHO smo sprejeli finančni načrt FIHO za leto 2007, ki predvideva za 12 % znižan priliv denarja iz Loterije Slovenije. Sklenili smo, da razpišemo javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam. Razpis bo trajal od 29.09. – 30.10.2006.

seja Mandatno-volilne komisije DZ RS

20.09.2006 - Na seji Mandatno volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije sem obrazložil predlog Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za soglasje k imenovanju direktorja FIHO mag. Janeza Juga. Komisija ni dala soglasja (9 glasov proti – koalicija, 8 glasov za – opozicija), pa tudi razprave pred glasovanjem ni bilo, zato mi ni znano zakaj so predlog Sveta FIHO zavrnili. Mag. Jug bo torej še eno leto v.d. direktor FIHO, če seveda Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ne bo prej spremenjen. V predlogu sprememb zakona je predvidena profesionalizacija funkcije direktorja FIHO.

Razstava likovnih del

13.09.2006 - DI Ljubljana – Center je v prostorih pisarne Mestne občine na Mačkovi postavilo razstavo likovnih del članov društva. Prikazali so tudi druge društvene dejavnosti, kot so ročni izdelki in dejavnosti na področjih rekreacije. Po vrednosti so posebno izstopale slikarske stvaritve, za katere lahko mirno rečem, da so dosegale akademsko umetniško raven. Vodstvo in člani so v to predstavitev veliko vložili, ter s tem tudi prispevali h ugledu Zveze.

Posluh za zaposlovanje invalidov

Zveza delovnih invalidov Slovenije je od 26. do 31. avgusta gostila Rhiannon Suter, vodjo raziskav in inovacij v angleškem Forumu delodajalcev za zaposlovanje invalidov. Na njenem seznamu obiskov slovenskih podjetij, ki zaposlujejo invalide, je bil tudi HTZ IP.

Angleška gostja se je srečala z vodstvom največjega slovenskega invalidskega podjetja in predstavniki aktiva invalidov poslovnega sistema Premogovnik Velenje ter si ogledala dele podjetja HTZ, kjer dela največ invalidov.

razprava

REFORME SO KORAK NAPREJ ZA VSE NAS

Vabilo na javno razpravo v LjubljaniS prihajajočim paketom reform Slovenija jutri bomo povečali blaginjo in izboljšali kakovost življenja. Spodbudili bomo podjetništvo in konkurenčnost gospodarstva, dvignili raven izobraževanja, pocenili državno upravo, izboljšali zdravstvo, poskrbeli za hitrejši razvoj regij in povečali zaposlenost.

Vabljeni na javno razpravo o

DAVČNI REFORMI,

ki bo v ponedeljek, 11. septembra 2006, ob 17. uri potekala

v Centru Evropa na Dalmatinovi 4  v Ljubljani.

 

Na razpravi bodo sodelovali:dr. Andrej Bajuk, minister za finance,

dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,

mag. Andrej Šircelj, državni sekretar na ministrstvu za finance in

mag. Robert Ferko, predsednik uprave Droga Kolinska. 

 

Razpravi bo sledila manjša pogostitev.

Kulturni dnevi Zveze paraplegikov

SREDSTVOM JAVNEGA

OBVEŠČANJA

IN

INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM

 

Ljubljana, 29.8.2006

Obveščamo vas, da Zveza paraplegikov Slovenije v času med 4. in 8. septembrom prireja v svojem domu v Pacugu

KULTURNE DNEVE ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE,

ki se bodo pričeli v ponedeljek, 4. septembra 2006 ob 19. uri s poezijo Toneta Kuntnerja in odprtjem skupinske razstave likovnih del slikarjev paraplegikov. V torek, 5. septembra bo tako kot vse dni tudi ob 19. uri predstavitev Benjamina Žnidaršiča kot pesnika in pisatelja,  v sredo, 6. septembra se bo predstavila pesnica Marjetka Smrekar, v četrtek pesnica Darinka Slanovec, po njeni prestavitvi bo še krajši koncert Janeza Bončina Benča, v petek pa se bo predstavila pesnica Ljubica Jančar.

Slovenski paraplegiki – likovni ustvarjalci bodo v tem času, ki je tudi čas mednarodne prireditve Ex – Tempore Piran 2006 ustvarjali v okolici doma v Pacugu. K prireditvam ste vsi vljudno povabljeni. Vstop pa je prost!

Tiskovni predstavnik NSIOS:

Borut Pogačnik

vabilo celje

glava

 Vabilo na javno razpravo v Celju

 

 
 

Kljub zniževanju števila brezposelnih v Sloveniji v središču pozornosti ostajajo ukrepi za še večjo zaposljivost zlasti invalidov, oseb brez izobrazbe, starejših od 50 let in mladih, ki iščejo prvo zaposlitev. Cilj načrtovanih ukrepov je tudi zmanjšanje strukturnih neskladij in večja prilagodljivost na trgu dela, programe aktivne politike zaposlovanja pa sofinancira tudi Evropski socialni sklad – ESS.

 

 

Ker dogajanje na trgu dela zadeva vse nas, vas vabimo na

javno razpravo o

SOCIALNEM VKLJUČEVANJU - ZAPOSLOVANJU INVALIDOV IN DRUGIH TEŽJE ZAPOSLJIVIH OSEB TER DRUGIH UKREPIH NA TRGU DELA, 

ki bo v torek, 29. avgusta 2006, ob 17. uri

v drugem nadstropju Centra za rehabilitacijo invalidov d.o.o. (CRI d.o.o.) na Ipavčevi ulici 6 v Celju.

 

 

Na razpravi bodo sodelovali:

mag. Janez Drobnič , minister za delo, družino in socialne zadeve,

Anka Rode , v. d. generalne direktorice  Zavoda RS za zaposlovanje,

mag. Cveto Uršič , generalni direktor direktorata za invalide

in strokovni sodelavci.vabilo

glava

 

 Vabilo na javno razpravo v Ljubljani

 

Kljub zniževanju števila brezposelnih v Sloveniji v središču pozornosti ostajajo ukrepi za še večjo zaposljivost zlasti invalidov, oseb brez izobrazbe, starejših od 50 let in mladih, ki iščejo prvo zaposlitev. Cilj načrtovanih ukrepov je tudi zmanjšanje strukturnih neskladij in večja prilagodljivost na trgu dela, programe aktivne politike zaposlovanja pa sofinancira tudi Evropski socialni sklad – ESS.
  

 

Ker dogajanje na trgu dela zadeva vse nas, vas vabimo na

javno razpravo o

SOCIALNEM VKLJUČEVANJU - ZAPOSLOVANJU INVALIDOV IN DRUGIH TEŽJE ZAPOSLJIVIH OSEB TER DRUGIH UKREPIH NA TRGU DELA,

 

 

ki bo v ponedeljek, 28. avgusta 2006, ob 17. uri

v predavalnici v IV. nadstropju Inštituta RS za rehabilitacijo na Linhartovi 51 v Ljubljani.

Na razpravi bodo sodelovali:

mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne zadeve,

Anka Rode, v. d. generalne direktorice  Zavoda RS za zaposlovanje,

mag. Cveto Uršič, generalni direktor direktorata za invalide

in strokovni sodelavci.

 

 

Svet FIHO

24.07.2006 - Bila je dolga mučna seja Sveta FIHO s samo eno točko dnevnega reda, ki je obravnavala spremembe Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.
Razpečuj vsebino